Lithuanian [Informacija apie gaminius]

  1. Pradžia
  2. Pagalba
  3. Programinės įrangos atnaujinimas
  4. NX405E programinės įrangos naujinimas

NX405E programinės įrangos naujinimas

NX405E Improvements (03/02/2017)
• Fixed memory reset.
 
NX405E Improvements (07/06/2016)
• Fixed Bluetooth functions.
• Fixed POI not work issue.
 
Estimated Update Time: 8 minutes
Įžanga
Prieš atsisiųsdami ir diegdami šį programinės įrangos naujinį atsisiųskite ir išspausdinkite šią NX405E naujinimo procedūrą. Svarbu, kad procedūra būtų atlikta šiame dokumente aprašyta tvarka, nes to nepadarius NX405E gali nustoti veikti.
 
Prieš atlikdami naujinimą patikrinkite savo įrenginio programinės įrangos versiją. Žr. veiksmą „3. Rezultato tikrinimas“ šio dokumento gale. Jei jūsų įrenginio programinės įrangos versija atitinka versiją, nurodytą veiksmo „3. Rezultato tikrinimas“ aprašyme, jūsų NX405E yra atnaujintas ir programinės įrangos naujinti nereikia.
 
Įspėjimas: neatlikite šio programinės įrangos naujinimo vairuodami transporto priemonę. Kol vyksta naujinimas, nenutraukite maitinimo tiekimo NX405E. Prieš atlikdami naujinimą nepamirškite užsirašyti visų nuostatų, esančių dalyje „Settings“ (nuostatos), nes po šio atnaujinimo bus atkurtos numatytosios gamyklinės nuostatos.
Reikalavimai
• „Windows“ kompiuteris su interneto ryšiu ir įdiegta „Zip/Unzip“ programa.
(http://winzip.com/downwz.htm).
• Tuščia 256 MB arba didesnės talpos „microSD“ kortelė.
• Kompiuteriui skirtas „microSD“ kortelių skaitytuvas.
1. Pasiruošimas
1) Atsisiųskite failą NX405E.zip ir išsaugokite jį kompiuterio darbalaukyje.
 
Failai yra suarchyvuoti programa „Zip“ ir reikės juos išarchyvuoti kompiuteryje, prieš kopijuojant į tuščią „microSD“ kortelę.

NX405E.zip ( apie 47,1 MB)

Išarchyvavę failą pamatysite vieną aplanką
 
Aplankas: „SW_Update“
2. Atnaujinimas
1) Nukopijuokite aplanką „SW_Update“ į tuščią „microSD“ kortelę.
2) Išjunkite NX405E išjungdami transporto priemonės degimą, ir išimkite navigacijos „microSD“ kortelę, įdėtą viršutinėje kairėje ekrano pusėje.
 
Pastaba: navigacijos žemėlapio duomenys yra originalioje navigacijos „microSD“ kortelėje. Būkite atsargūs, kad nepamestumėte ir nesugadintumėte originalios navigacijos „microSD“ kortelės.
 
3) Įdėkite naujinimo „microSD“ kortelę į „microSD“ kortelių lizdą, po to įjunkite NX405E.
4) Palieskite mygtuką „PRESS HERE TO UPDATE“ (paspauskite čia, jei norite naujinti).
NX405E-01
5) Palieskite mygtuką „OK“ (gerai).
NX405E-02
Then update starts.
NX405E-02
Pastaba: neatjunkite ir neišjunkite NX405E, kol nebaigta naujinti. Ši naujinimo dalis truks apie 7 minutes.
6) Baigę naujinti išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.
7) Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad tinkamai sukalibruotumėte jutiklinį ekraną. Būtinai tiksliai lieskite kryžiukus (+) pirštų galais arba jutiklinio ekrano rašikliu.
NX405E-03
8) Atlikę jutiklinio ekrano kalibravimo veiksmus, palieskite ekraną bet kurioje vietoje, kad išeitumėte iš jutiklinio ekrano kalibravimo režimo. NX405E vėl ims rodyti 2 veiksmą.- (4)
9) Išjunkite NX405E, išjungdami transporto priemonės degimą, ir išimkite įdėtą naujinimo „microSD“ kortelę.
10) Įdėkite navigacijos „microSD“ kortelę į „microSD“ kortelių lizdą, po to įjunkite NX405E.
3. Rezultato tikrinimas
3-1. APP
1) Paspauskite mygtuką „MENU“ (meniu), esantį horizontalioje kairiojoje priekinio skydelio dalyje.
2) Palieskite mygtuką „Settings“ (nuostatos).
NX405E-04
3) Slinkite iki skirtuko „General“ (bendroji dalis) sąrašo pabaigos.
NX405E-05
4) Palieskite elemento „Version“ (versija) mygtuką „Set“ (nustatyti).
NX405E-06
5) Patikrinkite, ar sėkmingai įdiegtos šios programinės įrangos versijos.
APP_V 2.3.3_0FK3_161118
MCU_V 2.1.53_0FK3_161117
NX405E-07
3-2. „Bluetooth“
1) Paspauskite mygtuką „MENU“ (meniu), esantį horizontalioje kairiojoje priekinio skydelio dalyje.
2) Palieskite piktogramą „TEL“.
NX405E-08
3) Palieskite mygtuką „Settings“ (nuostatos) ekrane TEL.
NX405E-09
4) Patikrinkite, ar sėkmingai įdiegtos šios programinės įrangos versijos.
HW01-SW03.66.00
NX405E-10
  1. Pradžia
  2. Pagalba
  3. Programinės įrangos atnaujinimas
  4. NX405E programinės įrangos naujinimas

Pradžios puslapis