Lithuanian [Informacija apie gaminius]

  1. Pradžia
  2. Pagalba
  3. Suderinamumas
  4. Perspėjimai / pastabos dėl „SmartAccess“ naudojimo

Perspėjimai / pastabos dėl „SmartAccess“ naudojimo

Pastabos apie „Smart Access“

S1 Vaizdo dydis bus mažesnis arba rodomas kitokiu kraštinių santykiu dėl juodų juostų ekrano kraštuose.
S2 Vaizdas gali būti iškraipytas.
S4 Jei negalite prisijungti pakeitę išmanųjį telefoną, užveskite transporto priemonę iš naujo.
S5 Išmaniosios prieigos režimas gali būti išjungtas, jei jį pertraukia kitos funkcijos. Jei pasirinkus išmaniosios prieigos režimą jis nepaleidžiamas iš naujo, iš naujo prijunkite kabelį.
S6 Negalima atlikti tikslaus kalibravimo.
S7 Gali nepavykti kalbėti laisvų rankų režimu.
S8 Kalbant laisvų rankų režimu, kai veikia muzikos programa, automobilio garsiakalbiais bus atkuriama ir muzika, ir pokalbis.
S11 Negalėsite naudoti programos „Waze“ arba ją naudojant gali kilti problemų.
S12 Negalėsite naudoti programos „Dash Command“ arba ją naudojant gali kilti problemų.

Pastabos apie kabelio jungtį

#1 Yra specialus MHL adapteris, skirtas „Samsung Galaxy“ išmaniajam telefonui. Savo išmaniajam telefonui turėsite naudoti specialų HDMI konvertavimo kabelį. („Samsung GENUINE“: EPL-3FHUBE)
#2 Negalėsite tuo pat metu naudoti mikro USB ir HDMI kabelių (negalėsite krauti savo išmaniojo telefono).
#3 Įjunkite išmaniojo telefono HDMI išvesties nuostatą. Nutraukus „Bluetooth“ ryšį, atjungus kabelį, skambinant, priimant skambutį arba išjungiant ir įjungiant navigaciją nuostatos bus išjungtos.
IŠJUNGTA; todėl turėsite vėl įjungti nuostatas.
#4 Yra specialus MHL adapteris, skirtas „Samsung Galaxy“ išmaniajam telefonui. Savo išmaniajam telefonui turėsite naudoti specialų HDMI konvertavimo kabelį. („Samsung GENUINE“: ETH10FAUWEGWW)

Perspėjimai naudojant išmaniojo telefono susiejimo funkciją

Susiejimas / jungtis

・Prieš naudodami programą „Smart Access“, paleiskite ją savo išmaniajame telefone. Jei prijungę išmanųjį telefoną nepaleidę jame programos „Smart Access“ patiriate problemų, ištrinkite registruotą išmanųjį telefoną iš įrenginio ir užregistruokite jį pakartotinai.
・Užmezgant „Bluetooth“ ryšį gali reikėti atrakinti išmanųjį telefoną.
・Jei nepavyksta užmegzti „Bluetooth“ ryšio, gali pavykti prisijungti atidarant susieto įrenginio nuostatas išmaniajame telefone ir paliečiant „Input Device“ (įvesties įrenginys).

Bendrosios pastabos

・Kitų išmaniųjų telefonų nei „iPhone“ skambės numatytasis įrenginio skambučio tonas (išmaniojo telefono skambučio tonas neskambės).
・Jei naudojant „Android“ įrenginius kiltų monitoriaus trikčių, įskaitant baltą mirgėjimą, juodą, mirksintį ar pasislinkusį ekraną, iš naujo prijunkite HDMI kabelį.
・Atsižvelgiant į išmaniojo telefono tipą, kai kurios programos gali neveikti įprastai.
・Jei prieš išjungdami variklį ir atjunkdami kabelį nesustabdysite muzikos atkūrimo, muzika gali būti toliau atkuriama išmaniuoju telefonu.
・Jei veikimas nestabilus, išbandykite toliau nurodytus veiksmus:
◎Iš naujo prijunkite kabelį ir paleiskite programą iš naujo.
◎Iš naujo užveskite transporto priemonę (atlikite tai saugioje aplinkoje, stovėdami).
◎Eikite į išmaniojo telefono programų nuostatas, pasirinkite programą „Smart Access“ ir pasirinkite „Clear Data“ (išvalyti duomenis).
◎Atlikite sistemos atkūrimą iš įrenginio nuostatų (bus atkurtos numatytosios gamyklinės visų nuostatų reikšmės).

Pertraukimai

・Naudodami „Smart Access“ neužrakinkite išmaniojo telefono.
・Paspaudus maitinimo mygtuką naudojant „Smart Access“ gali dingti garsas. Tokiu atveju atidarykite „Smart Access“ meniu ekraną.
・Jei keičiant muzikos šaltinį įrenginys ima veikti nestabiliai, gali reikėti užvesti transporto priemonę iš naujo.
・Jei naudojant „Smart Access“ jos veikimą pertraukia išeinantis arba įeinantis skambutis, baigus pokalbį gali reikėti paleisti programą iš naujo.
  1. Pradžia
  2. Pagalba
  3. Suderinamumas
  4. Perspėjimai / pastabos dėl „SmartAccess“ naudojimo

Pradžios puslapis