Lithuanian [Informacija apie gaminius]

  1. Pradžia
  2. Pagalba
  3. Suderinamumas
  4. Galimybė jungti mobiliuosius telefonus ir skambinti laisvomis rankomis bei atkurti garsą (per „Bluetooth“)
  5. Pastabos apie „Bluetooth“ funkciją

Pastabos apie „Bluetooth“ funkciją

Pastabos apie kiekvieną funkciją

C1 Jungtis iš navigacijos ar garso įrenginio gali būti nepasiekiama, junkite iš mobiliojo telefono.
C2 Registracija iš navigacijos ar garso įrenginio gali būti nepasiekiama, registruokite iš mobiliojo telefono.
C3 Registracija iš mobiliojo telefono gali būti nepasiekiama, registruokite iš navigacijos ar garso įrenginio.
C4 Jį galima pakartotinai prijungti automatiškai, net jeigu jis atjungtas telefonu.
C5 Automatinis sujungimas gali būti nepasiekiamas, junkite rankiniu būdu.
C6 Įprastas veikimas gali būti nepasiekiamas, jei mobilusis telefonas uždarytas arba nustatytas ne į pagrindinį ekraną.
C7 Įprastas ekranas gali būti nepasiekiamas.
C8 Navigacijos ar garso įrenginys kartais gali nustoti reaguoti. Užveskite variklį iš naujo.
C9 „Bluetooth“ ryšys gali būti nestabilus.
C10 Jungtis iš mobiliojo telefono gali būti nepasiekiama, junkite iš navigacijos ar garso įrenginio.

Pastabos apie laisvų rankų funkciją

H1 Vietoje mobiliojo telefono skambučio tono bus naudojamas iš anksto nustatytas navigacijos ar garso įrenginio skambučio tonas.
H2 Jei atjungtas „Bluetooth“ ryšys, gali nepavykti sulaikyti pokalbio priimant įeinantį skambutį arba skambinant.
H3 Perjungimas į laisvų rankų režimą arba privatų režimą iš navigacijos ar garso įrenginio gali neveikti. Naudokite mobilųjį telefoną.
H4 Išeinančio skambučio garsas gali būti nepasiekiamas.
H5 Įeinančio skambučio garsas gali būti nepasiekiamas.
H6 Įprastas veikimas gali būti nepasiekiamas, jei mobilusis telefonas užrakintas.
H7 Skambinimas navigacijos ar garso įrenginiu gali neveikti.
H8 Jungtis iš mobiliojo telefono gali būti nepasiekiama, junkite iš navigacijos ar garso įrenginio.
H9 Jei priimant įeinantį skambutį arba skambinant prisijungia „Bluetooth“, gali nepavykti atidaryti skambinimo ekrano, o įprastas skambučio tonas gali būti nepasiekiamas.
H10 Skambinimas iš telefonų knygelės ar skambučių istorijos gali neveikti. Skambinkite skaičių klaviatūra.
H11 Skambučių istorija gali būti nepasiekiama.
H12 Priimant įeinantį skambutį arba skambinant gali būti nepasiekiama vardo ar numerio rodymo funkcija.
H13 DTMF funkcija (0–9, #, *) gali būti nepasiekiama.
H14 Balso kokybė pokalbio metu gali būti prasta.
H15 Gali nepavykti priimti įeinančio skambučio grojant muziką per „Bluetooth“.
H16 Gali nepavykti sulaikyti pokalbio navigacijos ar garso įrenginio mygtuku „Hold“ (sulaikyti) arba gali nepavykti atnaujinti sulaikyto skambučio.
H17 Gali nepavykti atmesti įeinančio skambučio.
H18 Pokalbis gali būti atjungtas priimant kitą skambutį.

Pastabos dėl telefonų knygelės perkėlimo funkcijos

O1 Skambučių istorija gali būti perkelta nenurodant, kurie jų buvo rinkti, įeinantys ar praleisti.
O2 Telefonų knygelės perkėlimas ir atsisiuntimas gali neveikti, atsižvelgiant į mobiliojo telefono ir navigacijos ar garso įrenginio būseną.
O3 Skambučių istorijos perkėlimas įprastai gali būti nepasiekiamas;
O4 ji gali būti sugadinta (ypač jei joje yra ypatingų simbolių, pvz., „☆“.)
O5 Telefonų knygelės SIM kortelėje perkelti negalima, bet galima perkelti telefonų knygelę, esančią mobiliajame telefone.
O6 Telefonų knygelės mobiliajame telefone perkelti negalima, bet galima perkelti telefonų knygelę, esančią SIM kortelėje.
O7 Perkėlus duomenys gali būti prarasti ar neteisingi.
O8 Perkėlus telefonų knygelę automatinis pakartotinis prisijungimas prie HFP arba A2DP gali būti nepasiekiamas.
O9 Telefonų knygelės tvarka gali skirtis nuo esančios mobiliajame telefone.

Pastabos apie garso funkciją

A1 Kai kurie garso valdymo mygtukai gali neveikti.
A2 Veikimas gali būti nestabilus po automatinio pakartotinio prisijungimo, atjungimo, pertraukimo skambučiu ar perjungus į kitą garso šaltinį atkuriant muziką. Iš naujo prijunkite rankiniu būdu.
A3 Po įeinančio skambučio, duomenų perdavimo arba perjungus režimą atkuriant muziką įrenginys gali būti pristabdytas.
A4 Garsas kartais gali trūkinėti.
A5 Perjungiant į kitą garso šaltinį garso gali nesigirdėti.
A6 Valdymas navigacijos ar garso įrenginiu gali neveikti.
A7 Mobilusis telefonas gali toliau be garso atkurti muziką perjungus į kitą šaltinio režimą, priimant įeinantį skambutį arba išjungus navigaciją.

Pastabos apie duomenų perdavimo funkciją

D1 Duomenų ryšys gali būti nepasiekiamas, kai tuo pat metu prisijungia A2DP.
D2 Duomenų ryšys gali būti nestabilus.

Perspėjimas naudojant „Bluetooth“

Profilis

Norint naudoti „Bluetooth“ funkcijas, mobilusis telefonas turi būti suderinamas su šiais profiliais:

Naudojimas

Telefonų knygelės perkėlimas

Kai kuriuose įrenginiuose telefonų numeriai perkeliami / registruojami iš mobiliojo telefono su – (brūkšneliu), skambinančiojo vardas priimant skambutį gali būti nerodomas.
Tai dažniausiai atsitinka su išmaniaisiais telefonais.

„Bluetooth“ garsas

● „Bluetooth“ gali būti nestabilus, kai vienu metu vykdomos kelios operacijos, pvz., valdomas grotuvas, naudojamos navigacijos instrukcijos balsu ir priimami įeinantys skambučiai.
 
● Jei mobiliajame telefone įdiegti keli muzikos grotuvai, atkuriant per „Bluetooth“ muzika gali būti pradėta atkurti kelių grotuvų vienu metu. Tokiu atveju uždarykite visus kitus muzikos grotuvus,
išskyrus numatytąjį, kai tik pradėsite atkurti.
 
● Dėmesio: jei naudojate „iPhone“ (įskaitant „iPod touch“ / „iPad“) muzikos atkūrimą laidu ir laisvų rankų įrangą („Bluetooth“) vienu metu,
„Bluetooth“ prisijungus iš naujo muzikos atkūrimas gali būti sustabdytas nuo kelių sekundžių iki kelių minučių. Tokiu atveju:
atjunkite ir vėl prijunkite „iPhone“ USB kabelį
arba
iš naujo pradėkite atkurti įrenginiu ir jungties ekrane perjunkite „iPhone“ garso išvestį iš „Bluetooth“ į „Dock Connect“
arba
jei nenaudosite jo kaip „Bluetooth“ įrenginio, išjunkite „Bluetooth“ įrenginyje arba „iPhone“.
 
● Dėmesio: jei „Bluetooth“ garso jungties įrenginys ir laisvų rankų įrenginys skiriasi,
prijungus mobilųjį telefoną kaip laisvų rankų įrenginį ir jungiant kitus mobiliuosius telefonus arba „iPod Touch“ / „iPad“ kaip „Bluetooth“ garso įrenginius (ne HFP), automatinio prijungimo metu „Bluetooth“ garso įrenginys gali prisijungti kaip HFP ir neleisti skambinti arba ištrinti įrenginyje saugomą laisvų rankų įrenginio registraciją / telefonų knygelę. Tokiu atveju išjunkite „Bluetooth“ garso automatinį prijungimą ir rankiniu būdu prijunkite „Bluetooth“ garsą po to, kai laisvų rankų įrenginys atliks automatinį prisijungimą.
 
● Atkūrimo ekraną ir funkcijas galima valdyti „Bluetooth“ garso ryšiu.
Galimos valdymo parinktys ir vaizdas ekrane priklausys nuo įrenginio ir mobiliojo telefono AVRCP versijos.
 
AVRCP 1.0: atkūrimas, pristabdymas, kitas / ankstesnis įrašas, greitas sukimas į priekį, atsukimas atgal
AVRCP 1.3: be 1.0 funkcijų, bus rodoma kūrinio informacija, pvz., kūrinys, atlikėjas, praėjęs laikas
AVRCP 1.4: be 1.3 funkcijų, bus rodoma aplanko funkcija
 
Kad šios funkcijos veiktų, įrenginys ir mobilusis telefonas turi naudoti tą pačią versiją. Jei versijos skiriasi, bus pasiekiamos žemesnės versijos funkcijos.
Tam tikros funkcijos gali neveikti, net jei versija ta pati, atsižvelgiant į mobiliojo telefono specifikacijas.
  1. Pradžia
  2. Pagalba
  3. Suderinamumas
  4. Galimybė jungti mobiliuosius telefonus ir skambinti laisvomis rankomis bei atkurti garsą (per „Bluetooth“)
  5. Pastabos apie „Bluetooth“ funkciją

Pradžios puslapis