Croatian [Informacije o proizvodima]

2-DINSKA DVD MULTIMEDIJSKA POSTAJA S UGRAĐENOM NAVIGACIJOM ZA TEŠKA VOZILA I 15,2 cm (6-INČNIM) ZASLONOM VISOKE RAZLUČIVOSTI

NX405E C

Discontinued

Načini povezivanja

Povezivanje pametnog telefona sa sustavom Android™

Android – HDMI™ pretvarač

NX405EC_connect_01
1. HDMI kabel (tip A na tip A) : CCA802 (neobavezno)
2. HDMI pretvarač (kabel)
3. USB kabel (isporučen)
4. USB kabel kojeg preporučuje proizvođač pametnog telefona
5. Pametni telefon (s priključkom MHL)

Android – mikro HDMI priključak (tip D)

NX405EC_connect_02
1. Kabel HDMI na mikro HDMI
(tip A na tip D): CCA771 (neobavezno)
2. USB kabel (isporučen)
3. Pametni telefon (s priključkom HDMI)
4. USB kabel kojeg preporučuje proizvođač pametnog telefona

Android – Bluetooth®

NX405EC_connect_03
1. Pametni telefon (s priključkom MHL) ili pametni telefon (s priključkom HDMI)

Povezivanje uređaja iPhone®

iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 – model s priključkom Lightning™

NX405EC_connect_04
1. HDMI kabel (tip A na tip A) : CCA802 (neobavezno)
2. Digitalni Lightning AV prilagodnik (proizvodi Apple Inc.)
3. USB kabel (isporučen)
4. Kabel Lightning na USB (isporučen uz iPhone)
5. iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5

iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 – reprodukcija audiozapisa

NX405EC_connect_05
1. USB kabel (isporučen)
2. Kabel Lightning na USB (isporučen uz iPhone)
3. iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5

iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 – Bluetooth

NX405EC_connect_06
1. iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5

iPhone4s/iPhone4—HDMImode

NX405EC_connect_07
1. HDMI kabel: CCA802 (neobavezno)
2. 30-pinski digitalni AV prilagodnik (isporučuje se uz iPhone)
3. USB kabel (isporučen)
4. 30-pinski USB kabel (proizvodi Apple Inc.)
5. iPhone 4s / iPhone 4

iPhone 4s / iPhone 4 – model priključne stanice s 30-pinskim priključkom

NX405EC_connect_08
1. VTR kabel (isporučeno)
2. Videokabel za priključivanje uređaja iPod® / iPhone: CCA750 (neobavezno)
3. USB kabel (isporučen)
4. iPhone 4s / iPhone 4

iPhone 4s / iPhone 4 – Bluetooth

NX405EC_connect_09
1. iPhone 4s / iPhone 4

Povezivanje uređaja iPod® Touch ili iPod® nano

iPod® Touch ili iPod® nano – USB kabel

NX405EC_connect_10
1. USB kabel (isporučen)
2. USB kabel (isporučen uz iPod)
3. iPod touch ili iPod nano

iPod touch ili iPod nano – Bluetooth

NX405EC_connect_11

* Dostupno samo za uređaje iPod nano sedme generacije.

1. iPod touch ili iPod nano*

Priključivanje USB memorijskog uređaja

USB memorijski uređaj – USB kabel

NX405EC_connect_13
1. USB kabel (isporučen) 2 USB memorijski uređaj
  1. Početno
  2. Proizvodi za osobnu upotrebu
  3. Multimedija
  4. NX405E C
  5. Connectivity

Početna stranica