Η μονάδα με αυτή την ένδειξη έχει δυνατότητα σύνδεσης με τη διεπαφή του τηλεχειριστηρίου του τιμονιού OEM της Clarion. Χάρη σε αυτή τη διεπαφή, μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε του διακόπτες του ραδιοφώνου που είναι τοποθετημένοι στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας για να χειρίζεστε τα περισσότερα συστήματα ήχου αυτοκινήτου της Clarion. Υπάρχουν διαθέσιμα δύο είδη διεπαφών – απευθείας σύνδεση και υπέρυθρες – ανάλογα με τον τύπο της κύριας μονάδας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Copyright © Clarion All Rights Reserved.