Αυτός ο βελτιωτής μπάσων είναι σχεδιασμένος για την αύξηση εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων περίπου στα 60 Hz σε σύγκριση με τα συμβατικά κυκλώματα ήχου που λειτουργούν περίπου στα 100Hz. Η ποσότητα μπάσων εξαρτάται από το επίπεδο έντασης του ήχου.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Copyright © Clarion All Rights Reserved.