Ένα φίλτρο που επιτρέπει τη διέλευση σημάτων χαμηλότερων από τη συχνότητα των σημείων σύγκλισης (LPF) ή υψηλότερων από τη συχνότητα των σημείων σύγκλισης (HPF). Χρησιμεύει για την βελτιστοποίηση του σήματος ήχου για την αναπαραγωγή υψηλών ή χαμηλών συχνοτήτων όταν το subwoofer ή τα ηχεία υψηλής συχνότητας είναι συνδεδεμένα στο σύστημα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Copyright © Clarion All Rights Reserved.