Ετοιμότητα Bluetooth

Ετοιμότητα Bluetooth

Η συμβατότητα Bluetooth παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με ποικίλα περιφερειακά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων.

Οι μονάδες πηγής, που προσφέρουν αυτό το χαρακτηριστικό, επιτρέπουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με κινητά τηλέφωνα με hands-free, καθώς και τη διαδικτυακή μετάδοση ήχου των αρχείων που μπορείτε να αναπαράγετε μέσω του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου σας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Copyright © Clarion All Rights Reserved.