Danish [Produktoplysninger]

  1. Hjem
  2. Support
  3. Softwareopdatering
  4. NX405E Softwareopdatering

NX405E Softwareopdatering

NX405E Improvements (03/02/2017)
• Fixed memory reset.
 
NX405E Improvements (07/06/2016)
• Fixed Bluetooth functions.
• Fixed POI not work issue.
 
Estimated Update Time: 8 minutes
Introduktion
Download og udskriv denne procedure for NX405E Opdatering, før du downloader og installerer softwareopdateringen. Det er vigtigt, at denne procedure udføres som beskrevet i dokumentet, da det ellers kan resultere i, at NX405E ikke længere fungerer.
 
Kontrollér softwareversionen for din enhed, før du udfører opdateringen. Se under Trin 3. Bekræft resultat sidst i dette dokument. Hvis softwareversionen på enheden stemmer overens med de versioner, der er angivet under Trin 3. Bekræft resultat, er din NX405E allerede opdateret, og du behøver ikke gennemføre softwareopdateringen.
 
Advarsel! Undlad at udføre denne softwareopdatering, når køretøjet er i gang. Sluk ikke for NX405E under opdateringen. Husk at registrere alle indstillinger, før opdateringen påbegyndes, da indstillingerne nulstilles til fabriksindstillingerne efter opdateringen.
Krav
• En Windows-computer, der har internetforbindelse samt et program til pakning/udpakning installeret.
(http://winzip.com/downwz.htm).
• Et tomt microSD-kort med 256 MB hukommelse eller mere.
• En microSD-kortlæser til computeren.
1. Forberedelse
1) Download filen NX405E.zip, og gem den på skrivebordet på computeren.
 
Filerne er komprimeret, og du skal derfor pakke dem ud på computeren, før du kan kopiere dem til det tomme microSD-kort.

NX405E.zip (ca. 47,1 MB)

Når filen er pakket ud, kan du se følgende mappe
 
Mappe: SW_Update
2. Opdater
1) Kopiér mappen SW_Update til det tomme microSD-kort.
2) Sluk for NX405E ved at slukke for køretøjets tænding, og fjern det microSD-kort, der i øjeblikket er isat i skærmens øverste venstre hjørne.
 
Bemærk: Data til navigationskortet ligger på det oprindelige microSD-kort til navigation. Pas på, at du ikke forlægger eller beskadiger det oprindelige microSD-kort til navigation.
 
3) Sæt microSD-kortet til opdatering i porten til microSD-kortet, og tænd derefter NX405E.
4) Tryk på knappen PRESS HERE TO UPDATE (TRYK HER FOR AT OPDATERE).
NX405E-01
5) Tryk på knappen OK (OK).
NX405E-02
Then update starts.
NX405E-02
Bemærk: Afbryd ikke eller sluk ikke for NX405E, før opdateringen er fuldført. Denne del af opdateringen vil tage ca. syv minutter at gennemføre.
6) Når opdateringen er fuldført, skal du slukke og tænde igen.
7) Følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere berøringsskærmen korrekt. Sørg for at berøre trådkorset (+) med din fingerspids eller med pennen til berøringsskærmen.
NX405E-03
8) Når du har afsluttet trinnene til kalibrering af berøringsskærmen, skal du trykke et vilkårligt sted på skærmen for at afslutte kalibreringstilstanden. NX405E vender tilbage til skærmbilledet for Trin 2.- (4)
9) Sluk NX405E ved at slukke for køretøjets tænding, og fjern microSD-kortet til opdatering, der i øjeblikket er sat i.
10) Sæt microSD-kortet til navigation i porten til microSD-kortet, og tænd NX405E.
3. Bekræft resultat
3-1. APP
1) Tryk på knappen MENU (MENU), som er placeret vandret til venstre på frontpanelet.
2) Tryk på knappen Settings (Indstillinger).
NX405E-04
3) Rul til slutningen af fanelisten General (Generelt).
NX405E-05
4) Tryk på knappen Set (Angiv) under elementet Version (Version).
NX405E-06
5) Bekræft, at følgende softwareversioner er korrekt opdateret.
APP_V 2.3.3_0FK3_161118
MCU_V 2.1.53_0FK3_161117
NX405E-07
3-2. Bluetooth
1) Tryk på knappen MENU (MENU), som er placeret vandret til venstre på frontpanelet.
2) Tryk på ikonet TEL.
NX405E-08
3) Tryk på knappen Settings (Indstillinger) på skærmbilledet TEL.
NX405E-09
4) Bekræft, at følgende softwareversioner er opdateret korrekt.
HW01-SW03.66.00
NX405E-10
  1. Hjem
  2. Support
  3. Softwareopdatering
  4. NX405E Softwareopdatering

Startside