Czech [Produktové informace]

  1. Domů
  2. Podpora
  3. Software Update (Aktualizace softwaru)
  4. Aktualizace softwaru jednotky NX405E

Aktualizace softwaru jednotky NX405E

NX405E Improvements (03/02/2017)
• Fixed memory reset.
 
NX405E Improvements (07/06/2016)
• Fixed Bluetooth functions.
• Fixed POI not work issue.
 
Estimated Update Time: 8 minutes
Úvod
Před stažením a instalací této aktualizace softwaru si stáhněte a vytiskněte postup aktualizace jednotky NX405EPostup musí být proveden v pořadí uvedeném v tomto dokumentu. V opačném případě se může stát, že jednotka NX405E přestane fungovat.
 
Před aktualizací si zjistěte verzi softwaru své jednotky. Viz krok „3. Ověřte výsledek“ na konci tohoto dokumentu. Když verze softwaru vašeho zařízení odpovídá verzi uvedené v kroku „3. Ověřte výsledek“, pak je jednotka NX405E aktuální a aktualizaci softwaru není potřeba provádět.
 
Upozornění: Aktualizaci softwaru neprovádějte při řízení vozu. V průběhu aktualizace jednotku NX405E nevypínejte. Nezapomeňte si před provedením aktualizace poznamenat všechna nastavení, protože budou po aktualizaci resetována na výchozí hodnoty.
Požadavky
• Počítač se systémem Windows s internetovým připojením a nainstalovaným komprimovacím programem.
(http://winzip.com/downwz.htm).
• Prázdná karta microSD s kapacitou nejméně 256 MB.
• Čtečka karet microSD pro počítač.
1. Příprava
1) Stáhněte si soubor NX405E.zip a uložte ho v počítači na plochu.
 
Soubory jsou zkomprimované formátem zip a než je zkopírujete na prázdnou kartu microSD, musíte je v počítači nejdříve rozbalit.

NX405E.zip (přibližně 47,1 MB)

Po rozbalení souboru uvidíte jednu složku.
 
Složka: SW_Update
2. Aktualizace
1) Zkopírujte složku SW_Update na prázdnou kartu microSD.
2) Vypnutím zapalování vozidla jednotku NX405E vypněte a vyjměte navigační kartu micro SD vloženou v levé horní části obrazovky.
 
Poznámka: Navigační mapové podklady jsou uloženy na originální navigační kartě micro SD. Dávejte pozor, abyste originální navigační kartu micro SD někam nezaložili nebo abyste ji nepoškodili.
 
3) Vložte aktualizační kartu micro SD do slotu pro kartu micro SD a jednotku NX405E zapněte.
4) Stiskněte tlačítko PRESS HERE TO UPDATE (STISKNUTÍM TOHOTO MÍSTA SPUSTÍTE AKTUALIZACI).
NX405E-01
5) Stiskněte tlačítko OK.
NX405E-02
Then update starts.
NX405E-02
Poznámka: Dokud nebude aktualizace dokončena, jednotku NX405E neodpojujte ani nevypínejte. Tato část aktualizace bude trvat asi 7 minut.
6) Po dokončení aktualizace jednotku vypněte a zapněte.
7) Podle pokynů na dotykové obrazovce ji řádně zkalibrujte. Špičkou prstu nebo pomocí dotykového pera se opatrně dotkněte zobrazených křížků (+).
NX405E-03
8) Po dokončení kalibrace dotykové obrazovky se jí dotkněte na libovolném místě, čímž proces ukončíte. Jednotka NX405E se vrátí na zobrazení kroku 2.- (4)
9) Vypnutím zapalování vozidla jednotku NX405E vypněte a vyjměte vloženou aktualizační kartu micro SD.
10) Vložte navigační kartu micro SD do slotu pro kartu micro SD a jednotku NX405E zapněte.
3. Ověřte výsledek
3-1. APP
1) Stiskněte tlačítko MENU umístěné vlevo na předním panelu.
2) Stiskněte tlačítko Settings (Nastavení).
NX405E-04
3) Přejděte na konec seznamu na kartě General (Obecné).
NX405E-05
4) Stiskněte tlačítko Set (Nastavit) u položky Version (Verze).
NX405E-06
5) Ověřte, zda se úspěšně aktualizovaly následující verze softwaru.
APP_V 2.3.3_0FK3_161118
MCU_V 2.1.53_0FK3_161117
NX405E-07
3-2. Bluetooth
1) Stiskněte tlačítko MENU umístěné vlevo na předním panelu.
2) Stiskněte tlačítko TEL.
NX405E-08
3) Stiskněte tlačítko Settings (Nastavení) na obrazovce TEL.
NX405E-09
4) Ověřte, zda se úspěšně aktualizovaly následující verze softwaru.
HW01-SW03.66.00
NX405E-10
  1. Domů
  2. Podpora
  3. Software Update (Aktualizace softwaru)
  4. Aktualizace softwaru jednotky NX405E

Domovská stránka