Czech Republic

Aktualizace softwaru NX700E pro Bluetooth

1.Příprava

Následující položky jsou nutné před zahájením stahování.

  • Prázdná karta SD s minimální kapacitou 16 MB (stažené soubory mají přibližně 4 MB)
  • Program Win Zip

1.1. Stažení

Stáhněte si soubor Bluetooth.zip.

Soubor je komprimován formátem zip a před jeho zkopírováním na kartu SD je nutné jej v počítači rozbalit a extrahovat.

Po rozbalení souboru se v daném umístění zobrazí složky blackbox a Bluetooth.

Složka blackbox má obsah.

Složka Bluetooth má obsah.

■Bluetooth.zip (3,97 MB)

 

1.2. Kopírování složek na kartu SD

Zkopírujte složky blackbox a Bluetooth na prázdnou kartu SD. Je nutné, aby na kartě SD byla správná struktura, protože načtení nesprávných souborů může jednotku poškodit. Karta SD by nyní měla obsahovat složky blackbox a Bluetooth.

2.Aktualizace

1. Zapněte rádio, stiskněte tlačítko MAP a vložte kartu SD. Nyní zavřete zobrazenou obrazovku a stiskněte tlačítko Back (Zpět). Během aktualizace rádio NEvypínejte.

MAP

Card Slot

2. Po aktualizaci (na displeji se zobrazí zelená značka zaškrtnutí) vyjměte kartu SD a na několik sekund stiskněte malé tlačítko Reset (vedle tlačítka +).

updates

Button

3. Odstraňte všechny párovací podrobnosti v telefonu a rádiu a potom znovu spárujte telefon s rádiem.

Chcete-li rychle zkontrolovat, zda byla aktualizace úspěšná, stiskněte po spárování tlačítko Reset na rádiu. Jakmile se rádio znovu zapne, zkontrolujte, zda se v rádiu stále nacházejí párovací podrobnosti k vašemu telefonu (v okně CONNECT). Pokud ano, je aktualizace hotova. Jestliže párovací podrobnosti zmizely, proveďte aktualizaci znovu.

3.Potvrzení výsledku

1) Stiskněte tlačítko Info.

2) Zkontrolujte, zda je číslo verze 2.00.17.30.

Info Key

Version

Upozornění:

Aktualizace se znovu spustí od začátku, pokud vypnete a zapnete záložní linku (+12 V) nebo stisknete tlačítko Reset jednotky NX700E.

1) Pokud k jednotce NX700E připojíte iPhone, může se stát, že hlas příchozího hovoru nebude 6 sekund po přijetí hovoru slyšet.

2) Pokud je k jednotce NX700E připojen iPhone, příchozí hovor někdy nezvoní.

3) Pokud k jednotce NX700E připojíte iPhone, může se stát, že hlas volajícího z příchozího hovoru nebude slyšet.

4) Pokud k jednotce NX700E připojíte Blackberry, může se stát, že po vypnutí/zapnutí jednotky nebude slyšet hlas volajícího z příchozího hovoru.

5) V režimu Navigation nebo Audio se někdy po vypnutí/zapnutí jednotky může ikona Connect (Připojit) v nabídce Bluetooth nacházet na špatném místě.

6) Po resetování jednotky (stisknutí tlačítka Reset na jednotce NX700E) nebo přerušení napájení záložního zdroje může dojít ke ztrátě párovacích údajů Bluetooth.

7) Abyste mohli vylepšení využívat, aktualizujte následně verzi svého telefonu iPhone na iOS4 (4.1).

Následné výjimky zůstanou platné i po této aktualizaci.

Pokud je k jednotce NX700E připojen iPhone, může se někdy při volání objevit rušivý zvuk.

Následné informace zůstanou platné i po této aktualizaci.

Někdy je tlačítko Tel na obrazovce Source (Zdroj) telefonu iPhone nefunkční po vytočení hovoru a jeho okamžitém ukončení. V takovém případě stiskněte tlačítko Reset na jednotce NX700E. Následně jednotku znovu připojte k telefonu iPhone. (NX700E – kompatibilita s mobilním telefonem *48)

Po vypnutí motoru automobilu někdy není možné pokračovat v hovoru. V takovém případě stiskněte tlačítko Reset na jednotce NX700E. Následně jednotku znovu připojte k telefonu iPhone. (NX700E – kompatibilita s mobilním telefonem *49)

Informace

V případě, že chcete změnit hlasitost vyzvánění nebo volání, kdy je nemůžete nastavit na oblíbenou úroveň, upravte hlavní hlasitost (Master volume) nebo hlasitost hlasových pokynů (Voice Guidance Volume), které najdete v nabídce Navigation > Menu > Settings > Sound (Navigace > Menu > Nastavení > Zvuk).

Zpět na začátek stránky