Thailand

เปลี่ยนห้องโดยสารภายในรถให้เป็นห้องฟังเพลงที่สมบูรณ์แบบ

Clarion ได้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมเสียง เพื่อสร้างห้องโดยสารภายในรถให้ใกล้เคียงกับห้องฟังเพลงที่สมบูรณ์แบบ เราจะบรรจุ “เทคโนโลยีการแก้ไขสนามเสียงอัตโนมัติ” ในรุ่นที่กำลังจะเปิดตัว ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถชดเชยความผิดเพี้ยนของสนามเสียงภายในห้องโดยสารของรถ นอกจากนี้ เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา AVC (ระบบควบคุมความดังของเสียงอัตโนมัติ) ซึ่งจะตรวจวัดเสียงรบกวนโดยรอบและปรับระดับความดังเสียงให้เหมาะสมกับการได้ยินของมนุษย์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่สามารถชดเชยความแตกต่างของระดับความดังเสียงระหว่างสื่อต่างๆ และเทคโนโลยีค้นหาท่วงทำนองตามผลการวิเคราะห์คลื่นเสียงของเพลงที่รวบรวมอยู่ในฮาร์ดดิสก์

กลับสู่ด้านบนของหน้า