การทดสอบคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพอย่างไม่ลดละเพื่อสร้างรากฐานของความเชื่อถือที่แข็งแกร่ง

อุปกรณ์ภายในรถยนต์ต้องมีประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอในทุกระดับของอุณหภูมิและทุกสภาวะแวดล้อมบนโลก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แถบเส้นศูนย์สูตรหรือขั้วโลก เป็นทะเลทรายหรือป่าดิบ และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ความเที่ยงตรงด้านคุณภาพเริ่มปรากฏเป็นที่ต้องการมากขึ้นในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งกำลังอยู่ภายใต้การปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรม Clarion รักษาระบบการประเมินคุณภาพที่เคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจต่อความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ไม่เพียงให้กับตลาดหลังการจำหน่ายเท่านั้น แต่กับตลาดชิ้นส่วนด้วย ผลิตภัณฑ์จะถึงมือของลูกค้าได้จะต้องผ่านการทดสอบที่เข้มงวด และการประเมินคุณภาพที่เคร่งครัดหลายรอบ จากการออกแบบแบบจำลองที่มีความเที่ยงตรงสูงโดยระบบ CAD เพื่อสร้างต้นแบบการประเมิน ออกแบบการตรวจสอบ และสร้างต้นแบบการตรวจสอบคุณภาพขึ้น

อุปกรณ์ภายในรถยนต์ต้องมีประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอในทุกระดับของอุณหภูมิและทุกสภาวะแวดล้อมบนโลก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แถบเส้นศูนย์สูตรหรือขั้วโลก เป็นทะเลทรายหรือป่าดิบ และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ความเที่ยงตรงด้านคุณภาพเริ่มปรากฏเป็นที่ต้องการมากขึ้นในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งกำลังอยู่ภายใต้การปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรม Clarion รักษาระบบการประเมินคุณภาพที่เคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจต่อความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ไม่เพียงให้กับตลาดหลังการจำหน่ายเท่านั้น แต่กับตลาดชิ้นส่วนด้วย ผลิตภัณฑ์จะถึงมือของลูกค้าได้จะต้องผ่านการทดสอบที่เข้มงวด และการประเมินคุณภาพที่เคร่งครัดหลายรอบ จากการออกแบบแบบจำลองที่มีความเที่ยงตรงสูงโดยระบบ CAD เพื่อสร้างต้นแบบการประเมิน ออกแบบการตรวจสอบ และสร้างต้นแบบการตรวจสอบคุณภาพขึ้น

กลับสู่ด้านบนของหน้า