การควบคุมคุณภาพ

การสร้างระบบควบคุมคุณภาพขึ้นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

หลังจากที่มีการปฏิรูปอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Clarion ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราต้องเผชิญหน้ากับความต้องการที่มากขึ้นทุกด้านของตลาดรวมทั้งด้านคุณภาพและต้นทุน ดังนั้น เราจึงต้องสร้างระบบควบคุมคุณภาพขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นและเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ ขณะนี้ เรากำลังดำเนินการเพื่อให้ระบบของเราผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/TS16949 และ ISO9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ใช้กำหนดระบบควบคุมคุณภาพสำหรับธุรกิจยานยนต์โดยเฉพาะ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเรา เราได้รับการร้องขอให้มีการรับรองมาตรฐานนี้ทั้งจากผู้ผลิตรถจากต่างประเทศ และจากผู้ผลิตรถในประเทศเองด้วย ในกลุ่มบริษัท Clarion เองมีอยู่ 4 บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ เรากำลังพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ซัพพลายเออร์ไปจนถึงตัวบริษัทของเราเอง รวมทั้งซัพพลายเชนทั่วโลก เราสร้างระบบและทำการปรับเปลี่ยนต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีจุดประสงค์ในการ “รักษาและเพิ่มพูนความมั่นใจและความพึงพอใจของลูกค้า”

กลับสู่ด้านบนของหน้า