ภาพรวม

หน่วยงานการผลิตระดับโลกของ Clarion

โรงงานผลิตของ Clarion มีการขยับขยายออกไปนอกประเทศญี่ปุ่น ในอนาคต เราตั้งใจที่จะปรับปรุงประสิทธิผลของต้นทุนโดยการส่งเสริมโรงงานผลิตของเราในประเทศจีน ซึ่งมีศักยภาพทางการตลาดขนาดมหึมา และโดยการผลิตอย่างต่อเนื่องครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ชิ้นส่วนกลไกไปจนถึงตัวผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

นอกจากนี้ ที่สำนักงานในโตโฮกุซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมหน่วยงานผลิตทั้งหมดทั่วโลก เราได้เริ่มใช้ SCM (การบริหารจัดการซัพพลายเชน) โดยใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายข้อมูลของเรา และลดช่วงเวลานำที่สูญเสียไปโดยขยายสายการผลิตรวมขึ้นใหม่ รวมทั้งใช้วิธีการผลิตแบบเป็นหน่วยย่อยเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างยืดหยุ่น

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้พนักงานทุกคนเป็นผู้สร้างสรรค์โดยที่ตระหนักถึงต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการลดสินค้าคงคลังในขั้นตอนการวางแผนการผลิตและจัดหา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของระบบการผลิตทั้งหมดของกลุ่มบริษัท Clarion จากแนวคิดที่ว่า “ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าและในเวลาที่สั้นกว่า” Clarion จะพยายามมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้นทั้งกลุ่มบริษัท

กลับสู่ด้านบนของหน้า