ภาพรวม

ความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างมนุษย์และยานยนต์

  • การเชื่อมโยงรถแต่ละคันเข้าด้วยกันผ่านระบบเครือข่ายข้อมูล

ศักราชใหม่แห่งโลกยานยนต์อยู่ไม่ไกลจากนี้ อีกไม่นานระบบเครือข่ายข้อมูลจะเชื่อมโยงรถแต่ละคันเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้สามารถสื่อสารระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจรและส่งข้อมูลฉุกเฉิน Clarion รับบทบาทผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อก้าวไปสู่ยุค Telematics ด้วยการวางตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีระบบคอมพิวเตอร์ในรถ และการพัฒนาระบบพื้นฐานในยุคหน้าซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับระบบขนส่งมวลชนได้มาก

  • การสร้างสภาพแวดล้อมในการใช้งานแบบใหม่ให้กับคนขับ

เราจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการขับขี่ที่สะดวกสบายเพื่อให้คนขับสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งในรถได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ ถือเป็นภารกิจของ Clarion ที่ต้องพยายามพัฒนา HMI (Human Machine Interface) เพื่อค้นหาความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร เช่น ระบบแฮนด์ฟรี และการออกแบบที่เอื้อต่อการใช้งาน

  • การสร้างสภาพแวดล้อมในการขับขี่และการจราจรที่ปลอดภัย

แม้ว่าเทคโนโลยีและระบบจราจรพื้นฐานจะมีความก้าวหน้าไปมาก แต่จำนวนครั้งของอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นทุกๆ ปีไม่ได้ลดลงเลย Clarion ได้พยายามค้นหาวิธีการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างสังคมการใช้รถที่สะดวกและปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ผลที่ได้จากการคิดค้นบางอย่างได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาและวางตลาดผลิตภัณฑ์ระบบ IMTS (Intelligent Multimode Transit System) ที่ช่วยในการขับขี่โดยรักษาระยะห่างที่เหมาะสมจากรถคันอื่น และกล้องที่สามารถแสดงภาพจุดบอดของรถผ่านจอมอนิเตอร์ในรถ

  • การสร้างห้องฟังเพลงภายในรถที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

Clarion มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างระบบเสียงภายในรถให้มีคุณภาพ โดยขณะนี้ เรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยสร้างห้องฟังเพลงเสมือนจริงที่สามารถจำลองเสียงที่ส่งออกมาจากเครื่องเสียงของเราได้อย่างสมจริง Clarion ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการพัฒนาอุปกรณ์ AV เพื่อตอบสนองโครงสร้างของยานยนต์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและความต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิม เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ให้เสียงที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

กลับสู่ด้านบนของหน้า