ซับวูฟเฟอร์

2013 ซับวูฟเฟอร์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
WQ3010D

สูงสุด 1500 วัตต์ ซับวูฟเฟอร์ 30 ซม. [12″] วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

WQ2510D

สูงสุด 1500 วัตต์ ซับวูฟเฟอร์ 25 ซม. [10″] วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

กลับสู่ด้านบนของหน้า