SRG ซีรีย์

2013 SRG ซีรีย์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
SRG1622R

สายโคแอคเซียล 2-Way ความยาว 16 ซม. (6-1/2 นิ้ว) กำลังสูงสุด 250 วัตต์

SRG1322R

สายโคแอคเซียล 2-Way ความยาว 13 ซ.ม. (5-1/4 นิ้ว) กำลังสูงสุด 230 วัตต์

SRG1022R

สายโคแอคเซียล 2-Way ความยาว 10 ซม. (4 นิ้ว) กำลังสูงสุด 180 วัตต์

SRG6932R

สายมัลติแอคเซียล 3-Way ขนาด 15 ซม. × 23 ซม. (6 × 9 นิ้ว) กำลังสูงสุด 400 วัตต์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

กลับสู่ด้านบนของหน้า