อัลตราซีรีย์

2013 อัลตราซีรีย์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
SRP1722S

ระบบส่วนประกอบ 2 ทิศทาง 16.5 ซม. (6-1/2 นิ้ว) กำลังสูงสุด 350 วัตต์

SRP1322S

ระบบส่วนประกอบ 2 ทิศทางขนาด 13 ซม. (5-1/4 นิ้ว) กำลังสูงสุด 300 วัตต์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

กลับสู่ด้านบนของหน้า