ชุดควบคุมแหล่งบันเทิง

หลากหลายทางเลือกที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ

Clarion มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้คุณเลือก เพื่อให้เหมาะกับความต้องการสำหรับไลฟ์สไตล์ภายในรถยนต์ของคุณ ตั้งแต่อุปกรณ์หลักพื้นฐาน ไปจนถึงอุปกรณ์เพิ่มขีดความสามารถและการเชื่อมต่อต่างๆ

  CZ501A CZ201A CZ101A FZ709A FZ409A DXZ786USB CX501A CX201A WXZ466MP HX-D2
  CZ501A CZ201A CZ101A FZ709A FZ409A DXZ786USB CX501A CX201A WXZ466MP HX-D2
iPod
Via USB

Via USB
-
Via USB

Via USB

Via USB

Via USB

Via USB
- -
iPod video
CCA748

CCA748
-
CCA748

CCA748
-
CCA748

CCA748
- -
USB
memory

Front USB
connection

Front USB
connection
-
Rear USB
connection

Rear USB
connection

Rear USB
connection

Front USB
connection

Front USB
connection
- -
AUX input 1
(Front)
1
(Front)
1
(Front)
1
(Rear)
1
(Rear)
1
(Rear)
1
(Front)
1
(Front)
1
(Rear)
1
(Rear)
Bluetooth® Built-in
Bluetooth
Optional
BLT370
Optional
BLT370
Built-in
Bluetooth
Optional
BLT370
Optional
BLT370
Built-in
Bluetooth
Optional
BLT370
- -
OEM
remote
control
- - - -

กลับสู่ด้านบนของหน้า