มัลติมีเดีย

หลากหลายทางเลือกที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ

Clarion มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้คุณเลือก เพื่อให้เหมาะกับความต้องการสำหรับไลฟ์สไตล์ภายในรถยนต์ของคุณ ตั้งแต่อุปกรณ์หลักพื้นฐานสำหรับภาพและเสียง ไปจนถึงอุปกรณ์เพิ่มขีดความสามารถและการเชื่อมต่อต่างๆ

  NX501A VX401A VZ401A VX709A VZ709A VZ509A VX409A VZ409A
  NX501A VX401A VZ401A VX709A VZ709A VZ509A VX409A VZ409A
iPod
Via USB

Via USB

Via USB

Via USB

Via USB

Via USB

CCUIPOD2

CCUIPOD2
iPod video
CCA748

CCA748

CCA748

CCA748

CCA748

CCA748

CCUIPOD2

CCUIPOD2
USB memory
Rear USB
connection

Rear USB
connection

Rear USB
connection

Rear USB
connection

Rear USB
connection

Rear USB
connection
- -
AUX input 2 AV 2 AV 2 AV 1 AV 1 AV 2 AV 1 AV 1 AV
BluetoothR Built-in
Parrot
Bluetooth
Built-in
Bluetooth
Built-in
Bluetooth
Built-in
Bluetooth
Built-in
Bluetooth
Optional
BLT370
Optional
BLT370
Optional
BLT370
Rear vision - -
OEM remote
control

กลับสู่ด้านบนของหน้า