SRG ซีรีย์

2011 SRG ซีรีย์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
SRG1621R

สูงสุด 180 วัตต์ ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 16 ซม. (6-1/2″)

SRG1321R

สูงสุด 160 วัตต์ ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 13 ซม. (5-1/4″)

SRG1021R

สูงสุด 140 วัตต์ ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 10 ซม. (4″)

SRG6921R

สูงสุด 350 วัตต์
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)

SRG5721C

สูงสุด 250 วัตต์ ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)

SRG4621C

สูงสุด 150 วัตต์ ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″)

SRG921C

สูงสุด 80 วัตต์ ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 9 ซม. (3-1/2″)

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

กลับสู่ด้านบนของหน้า