หมายเหต

 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเฉพาะและการออกแบบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพไม่มีการเข้าเล่ม ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะไม่รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องจากการพิมพ์
 • สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Surround, Pro Logic และ Double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
 • “ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับ iPod” หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้รับการออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับ iPod โดยเฉพาะและได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของ Apple
 • “ใช้งานได้กับ iPhone” หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้รับการออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับ iPhone โดยเฉพาะและได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของ Apple
 • Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์นี้หรือความสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎข้อบังคับ
 • iPod และ iTunes เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
 • iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
 • เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นของบริษัท Bluetooth® SIG, Inc. และการนำเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดก็ตามโดย Clarion ล้วนเป็นการดำเนินการโดยได้รับอนุญาตแล้ว เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของนั้นๆ
 • DivX®, DivX® ที่ผ่านการรับรอง และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivX Inc. และนำไปใช้โดยมีใบอนุญาต
 • ผลิตขึ้นโดยได้รับอนุญาตจาก BBE Sound, Inc.
 • ได้รับอนุญาตจาก BBE Sound, Inc. ภายใต้สิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่หนึ่งสิทธิบัตรขึ้นไป ดังต่อไปนี้ : 5510752, 5736897. สัญลักษณ์ BBE และ BBE symbol เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ BBE Sound, Inc.
 • เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของนั้นๆ
 • อุปกรณ์ทั้งหมดในแค็ตตาล็อกนี้มีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นเพื่อการติดตั้งในรถโดยสาร ไม่แนะนำให้ใช้กับรถพ่วง แทร็กเตอร์ รถออฟโรด เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง เรือ (ยกเว้น แบบจำลองเรือเดินสมุทร) และรถเพื่อการใช้งานพิเศษ หรือในรถจักรยานยนต์
 • อาจไม่สามารถเล่น iPod Video ต่อจากการหยุดชั่วคราวได้ เมื่อใดก็ตามที่ปิด/เปิด ACC การเล่นจะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของไฟล์
 • ไม่รองรับการทำงานในโหมดควบคุมอย่างง่ายบน iPod nano 1G และ iPod 5G (อุปกรณ์แหล่งบันเทิงประเภทซีดี)
 • เมื่อต้องการใช้ iPod nano 1G และ iPod 5G ขั้นแรก จำเป็นต้องเชื่อมต่อโดยใช้สายเชื่อมต่อที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPod ก่อน จากนั้นจึงตั้งค่า Analog/Digital เป็น Analog (VZ509A/FZ709A/FZ409A)
 • ไม่มีการรับประกันว่าอุปกรณ์ทั้งหมดในแค็ตตาล็อกนี้จะสามารถเล่น CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW และ DVD±R/RW ได้
 • รุ่นดิจิตอลมีเดียสตรีมมิ่งสำหรับ USB ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft ห้ามนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้หรือเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft Windows Media และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ
 • โปรดดูรายการรุ่น iPod ที่สามารถเชื่อมต่อได้จากเว็บไซต์ Clarion
 • ผู้ขับขี่ควรตระหนักและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศในขณะที่ใช้งานอุปกรณ์มัลติมีเดีย/อุปกรณ์นำทางเหล่านี้
 • จอ LCD ใช้อุปกรณ์ที่ผลิตจากเทคโนโลยีชั้นสูงล่าสุดและมีอัตราพิกเซลที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 99.99% อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าอาจมีพิกเซลที่มีข้อบกพร่องอยู่ไม่เกิน 0.01%
 • ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft ห้ามนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้หรือเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft Windows Media และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ
 • โปรดดูรายการรุ่น iPod ที่สามารถเชื่อมต่อได้จากเว็บไซต์ Clarion
 • รุ่นที่สามารถใช้งานร่วมกับ WMDRM 10: ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft Corporation ห้ามนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้หรือเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft Corporation
คำเตือน: กฎหมายห้ามผู้ขับขี่มิให้ดูวิดีโอบนจอภาพที่ติดตั้งภายในรถขณะที่รถเคลื่อนที่

กลับสู่ด้านบนของหน้า