ซับวูฟเฟอร์

2010 ซับวูฟเฟอร์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
PXW1552

ซับวูฟเฟอร์ 38 ซม. [15″] วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

PXW1052

ซับวูฟเฟอร์ 25 ซม. [10″] วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

PFW1051

ซับวูฟเฟอร์ 25 ซม. [10″] วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม ดอกตื้น

WQ3010D

สูงสุด 1500 วัตต์ ซับวูฟเฟอร์ 30 ซม. [12″] วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

WQ2510D

สูงสุด 1500 วัตต์ ซับวูฟเฟอร์ 25 ซม. [10″] วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

SRV313

เคาน์เตอร์ไดร์ฟแอกทีฟซับวูฟเฟอร์ ดีไซน์บางพิเศษ 17 ซม. [6-3/4″]

SRV202

แอกทีฟซับวูฟเฟอร์ 20 ซม. [8″]

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

กลับสู่ด้านบนของหน้า