พลาตินัมซีรีย์

2010 พลาตินัมซีรีย์

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
SRP6920M

สูงสุด 450 วัตต์
ชุดลำโพงมัลติฟิต15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)

SRP4620M

ชุดลำโพงมัลติฟิต 10 ซม. (4″) /10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″)

SRP1721S

สูงสุด 350 วัตต์
ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง16.5 ซม. (6-1/2″)

SRP1321S

สูงสุด 300 วัตต์
ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง13 ซม. (5-1/4″)

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

กลับสู่ด้านบนของหน้า