อุปกรณ์เสริม

2009 อุปกรณ์เสริม

BLT370

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเสียง /โทรศัพท์มือถือผ่าน BLUETOOTH สำหรับช่อง AUX INPUT

RCB-199

ไมโครโฟนเสริมภายนอก

EA1276

ชุดเชื่อมต่อกับ iPod สำหรับ DXZ776USB, DXZ676USB, DXZ576USB, DXZ476MP, DXZ376MP และ DXZ276MP

EA1251

ชุดเชื่อมต่อกับ iPod สำหรับ WXZ466MP, VXZ766,VXZ756BK และ HX-D2

MCD360

อิเล็กทรอนิกส์ครอสโอเวอร์ 3 ทาง

FM200

FM โมดูเลเตอร์

CCA-519

สายต่อแยก CeNET: 1 เมตร

CCA-520

สายต่อ CeNET: 2.5 เมตร

CCA-521

สายต่อ CeNET: 0.6 เมตร

RCB-147-600

รีโมตคอนโทรลแบบจอยสติกใช้อินฟราเรด

RCB-176

รีโมตคอนโทรลควบคุมเสียง

NSA-131-200

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

NSA-132-200

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

NSA-133-200

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

NSA-134-200

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

NSA-135-200

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

กลับสู่ด้านบนของหน้า