ซับวูฟเฟอร์

2008 ซับวูฟเฟอร์

Subwoofers that sound as good as they look

Our designers and engineers don’t just think about bass, they live, eat and breathe it. From the subtle nuances of an acoustic string bass to the mirror shaking beats of a synthesizer or drum machine. Featuring quality construction and ingenuity, Clarion subwoofers are up to the task. Our PXW and SW Subwoofers offer incredible performance and value exceed the expectations of the most concerning listener, you!

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
PXW1552

ซับวูฟเฟอร์ 38 ซม. [15″] วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

PXW1252

ซับวูฟเฟอร์ 30 ซม. [12″] วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

PXW1052

ซับวูฟเฟอร์ 25 ซม. [10″] วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

PFW1051

ซับวูฟเฟอร์ 25 ซม. [10″] วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม ดอกตื้น

SW1251

ซับวูฟเฟอร์ 12″วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม

SW1051

ซับวูฟเฟอร์ 25 ซม. [10″] วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม

SRV313

เคาน์เตอร์ไดร์ฟแอกทีฟซับวูฟเฟอร์ ดีไซน์บางพิเศษ 17 ซม. [6-3/4″]

SRV202

แอกทีฟซับวูฟเฟอร์ 20 ซม. [8″]

โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

กลับสู่ด้านบนของหน้า