ซับวูฟเฟอร์

2007 ซับวูฟเฟอร์


โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

SRM3093HX

ซับวูฟเฟอร์ 30 ซม. [12″]

PXW1552

ซับวูฟเฟอร์ 38 ซม. [15″]

PXW1252

ซับวูฟเฟอร์ 30 ซม. [12″]

PXW1052

ซับวูฟเฟอร์ 25 ซม. [10″]

PFW1051

ซับวูฟเฟอร์ 25 ซม. [10″] วอยซ์คอยล์เดี่ยว

SW1251

ซับวูฟเฟอร์ 12″วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม

SW1051

ซับวูฟเฟอร์ 10″วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม

SRV313

แอกทีฟซับวูฟเฟอร์ดีไซน์บางพิเศษ 17 ซม. [6 3/4”]

SRV202

แอกทีฟซับวูฟเฟอร์ 20 ซม. [8″]

กลับสู่ด้านบนของหน้า