ลำโพง Phaze-1

2007 ลำโพง Phaze-1


โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

SRR6946

ลำโพงมัลติแอกเชียล 4 ทาง 15 × 23 ซม. [6″× 9″]

SRR1646

ลำโพงมัลติแอกเชียล 4 ทาง 16 ซม. [6 1/2″]

SRR2036

ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 20 ซม. [8″]

SRR6916

ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 15 × 23 ซม. [6″× 9″]

SRR1736

ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 16.5 ซม. [6 3/4″]

SRR1726

ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 16.5 ซม. [6 3/4″]

SRR1636

ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 16 ซม. [6 1/2″]

SRR1336

ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 13 ซม. [5 1/4″]

SRR1616

ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 16 ซม. [6 1/2″]

SRR1326

ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 13 ซม. [5 1/4″]

SRR1028

ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 10 ซม. [4″]

SRH206

บาลานซ์ไดร์ฟทวีตเตอร์ 2.5 ซม. [1″]

กลับสู่ด้านบนของหน้า