ซีรีย์ HX

2007 ซีรีย์ HX


โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

SRS1752HX

ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง 16.5 ซม. [6 1/2″]

SRH292HX

ซูเปอร์ทวีตเตอร์ 2 ซม. [3/4″]

กลับสู่ด้านบนของหน้า