ชุดควบคุมแหล่งบันเทิงมัลติมีเดีย

2006 ชุดควบคุมแหล่งบันเทิงมัลติมีเดีย


โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

MAX667VD

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียแบบ 2 DIN พร้อมหน้าจอทัชสกรีน

VRX766VD

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดีย พร้อมหน้าจอทัชสกรีน

VRX935VD

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดีย พร้อมหน้าจอทัชสกรีน

VS755

เครื่องเล่น DVD/CD/VCD/MP3

VXZ766

DVD/CD/VCD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

VXZ756

DVD/CD/VCD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

DB346MPV

CD/MP3/VCD รีซีฟเวอร์

กลับสู่ด้านบนของหน้า


การสนับสนุน

ดาวน์โหลด