ลำโพง Phaze-1

2006 ลำโพง Phaze-1


โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

SRR6946

15 × 23 ซม. [6″× 9″] ลำโพงมัลติแอกเชียล 4 ทาง

SRR1646

16 ซม. [6″× 1/2″] ลำโพงมัลติแอกเชียล 4 ทาง

SRR2036

20 ซม. [8” ] ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง

SRR6916

15 × 23 ซม. [6″× 9″] ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง

SRR1736

16.5 ซม. [6 3/4″] ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง

SRR1726

16.5 ซม. [6 3/4″] ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง

SRR1636

16 ซม. [6 1/2”] ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง

SRR1336

13 ซม. [5 1/4″] ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง

SRR1616

16 ซม. [6 1/2″] ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง

SRR1326

13 ซม. [5 1/4″] ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง

SRR1028

10 ซม. [4″] ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง

SRH206

2.5 ซม. [1”] บาลานซ์ไดร์ฟทวีตเตอร์

SRR6901

15 × 23 ซม. [6″× 9″] ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง

SRR6902

15 × 23 ซม. [6″× 9″] ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง

กลับสู่ด้านบนของหน้า


การสนับสนุน

ดาวน์โหลด