ซีรีย์ HX

2006 ซีรีย์ HX


โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

SRS1752HX

16.5 ซม. [6 1/2”] ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง

SRH292HX

2 ซม. [3/4”] ซูเปอร์ทวีตเตอร์

กลับสู่ด้านบนของหน้า


การสนับสนุน

ดาวน์โหลด