ซีรีย์ HX

2006 ซีรีย์ HX


โปรดเลือกช่องกาเครื่องหมายด้านล่าง และคลิกปุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

APA4300HX

แอมปลิฟายเออร์ 4/3/2 แชนแนล

HX-D2

CD รีซีฟเวอร์ พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

HX-D1

CD รีซีฟเวอร์ พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

DRX9255EXL

CD รีซีฟเวอร์ พร้อมระบบควบคุมผ่าน C-BUS

SRS1752HX

16.5 ซม. [6 1/2”] ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง

SRH292HX

2 ซม. [3/4”] ซูเปอร์ทวีตเตอร์

SRM3093HX

30 ซม. [12”] ซัพวูฟเฟอร์

กลับสู่ด้านบนของหน้า


การสนับสนุน

ดาวน์โหลด