Clarion

skip navigation

Thailandประกาศโอนย้ายการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ฝ่ายขายและการตลาดระดับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา


นี่เป็นประกาศอย่างเป็นทางการว่าบริษัท Clarion Asia Pte Ltd ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ฝ่ายขายระดับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา จะหยุดการดำเนินงานในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2007 โดยการดำเนินงานทั้งหมด (ยกเว้นการขายและบริการหลังการขายในสิงคโปร์) จะโอนย้ายไปยังบริษัท Clarion Malaysia Sdn Bhd (CM) ในปีนัง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CM สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.clarion.com/my/en/.

กลับสู่ด้านบนของหน้า