Thailand

ถึงผู้ร่วมงานในต่างประเทศ

เราขอแสดงความขอบคุณด้วยใจจริงต่อบรรดาเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเราทั่วโลก ที่ได้ช่วยกันให้กำลังใจและส่งความช่วยเหลือมาให้เราเป็นอย่างดีหลังเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิพัดถล่มประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา

ถึงทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ประสบภัยพิบัติ

เราขออวยพรให้พื้นที่ซึ่งประสบภัยพิบัติสามารถฟื้นคืนจากสภาพความเสียหายได้อย่างรวดเร็วที่สุด

  • โรงงานผลิตส่วนหนึ่งของ Clarion ซึ่งตั้งอยู่ในเขตโทโฮกุ ได้รับความเสียหายเช่นกัน แต่ขณะนี้เราได้กลับมาเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว และได้ฟื้นคืนสู่สภาพปกติเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหว โดยที่เราไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีแต่อย่างใด

Clarion ได้มีส่วนช่วยในการบรรเทาภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโทโฮกุ ดังนี้

1. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. จัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลับสู่ด้านบนของหน้า