Thailand

วิสัยทัศน์บริษัท

วิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่ก้าวไกลและมุ่งไปข้างหน้า
การสร้างสรรค์หนทางต่อจากนี้ด้วยพลังแห่งความฝัน

ในฐานะผู้ผลิตที่ทุ่มเทให้กับการคิดค้นอุปกรณ์ใช้งานภายในรถยนต์ ปัจจุบัน เรามองย้อนกลับไปบนเส้นทางไกลแสนไกลที่เราได้เดินทางผ่านมา และรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ อีกครั้ง วิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทที่เรียกว่า “วิสัยทัศน์ 70” เกิดขึ้นจากความปรารถนานี้ เพื่อแสดงถึงอุดมคติที่เราต้องฝ่าฟันไปให้ถึงเมื่อวันเกิดครบรอบปีที่ 70 ของบริษัทเวียนมาบรรจบในปี พ.ศ. 2010 ซึ่งในเวลานั้นจะเป็นยุคที่แวดล้อมไปด้วย “โมบายล์อินโฟเอนเตอร์เทนเมนต์” ซึ่งผู้คนสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและข้อมูลข่าวสารอยู่ภายในรถของตนได้ เราจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น “ความรู้สึกถึงความปลอดภัยใหม่ๆ” และ “ความพึงพอใจใหม่ๆ” ควบคู่ไปกับความตื่นเต้นและความสมหวังให้กับลูกค้าของเรา

“ค่านิยมของบริษัท” ในยุคที่จะมาถึง เราจะไม่มุ่งเน้นเพียงผลกำไรอย่างเดียว แต่จะให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมไม่เฉพาะแต่เพียงผู้ที่เป็นลูกค้าเท่านั้น และเพื่อสร้างภาพพจน์ของความเป็นองค์กรที่ต้องอยู่ควบคู่ไปกับธุรกิจ

ดังนั้น หน้าที่อีกประการหนึ่งของเราก็คือสื่อข้อความที่ชัดเจนไปยังสังคม เกี่ยวกับเส้นทางที่บริษัทของเราจะมุ่งไป Clarion มอง “วิสัยทัศน์ 70” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทเป็นดังความมุ่งมั่นที่มีต่อสังคม และพนักงานทั้งหมดของเราต่างพร้อมที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายและอุดมการณ์ใหม่นี้แล้ว

กลับสู่ด้านบนของหน้า