Thailand

สารจากประธานบริษัท

ข้อความจากคณะกรรมการ Clarion Asia (Thailand) Mr.Toshiyuki Nakazaki

Clarion Asia (Thailand) ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2001 ในการลงทุนครั้งนี้หวังว่าจะสามารถสร้างโอกาสและความเจริญให้กับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

การได้เป็นสมาชิกของ กลุ่ม Clarion Clarion Asia (Thailand) หวังว่าจะก่อให้เกิดความบันเทิงแก่ลูกค้าในที่ใช้รถยนต์ทั้งหลายและเราเชื่อว่าความพยายามและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมรถยนต์ เราจะสามารถผลิตสินค้าให้เกิดความสุขและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ในขณะเดียวกันที่ Clarion Malaysia เรา CAT จะพยายามก้าวไปให้ถึงเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้เพื่อที่จะเป็นผู้นำใน “Mobile infoentertainment” โดยสร้างสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า และเหมาะกับความต้องการของตลาด

กิจกรรมของ Clarion Asia (Thailand) มีทั้งการขาย, การตลาด, การผลิต, การควบคุมคุณภาพและการรับประกันสินค้า เราพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้กิจการของเราเจริญก้าวหน้า และเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ใน “Mobile infoentertainment” ให้แก่ลูกค้า

เราขอขอบคุณผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Clarion และผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

กลับสู่ด้านบนของหน้า