สารจากประธานบริษัท (บทสัมภาษณ์พิเศษ)

  • Clarion Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่)

“เรามุ่งหวังที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ และเพิ่มคุณค่าองค์กรในฐานะบริษัทระดับโลก”

เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แบรนด์ระดับโลก “Clarion”

ทางบริษัทได้รวมแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทั่วโลกทั้งหมดไว้ภายใต้ชื่อ “Clarion” ในปี 2006 ซึ่งก่อนหน้านั้น เราเคยใช้แบรนด์ “ADDZEST” เป็นแบรนด์ท้องถิ่นในญี่ปุ่น และใช้แบรนด์ “Clarion” ในตลาดประเทศอื่นๆ ทั่วโลก แต่ปัจจุบัน เราได้ตัดสินใจรวมแบรนด์ทั้งหมดไว้ภายใต้ชื่อ “Clarion” เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มคุณค่าองค์กรและส่งเสริมภาพพจน์ของแบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก และพร้อมกันนี้ เราได้เปลี่ยนสีประจำบริษัทเป็นสีฟ้าที่เจิดจ้าสดใสเรียกว่า “Clarion Azzurro”

ในการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ระดับโลกนี้ ทางกลุ่มบริษัท Clarion มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์เพื่อตอบรับกับความคาดหวังระดับสูงของลูกค้าหรือให้ได้มากกว่านั้น เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ “เป็นสื่อเชื่อมโยงให้กับดนตรีและข้อมูลในลักษณะการใช้งานที่ไม่อยู่นิ่งกับที่ เช่น ภายในรถ” ซึ่งมีเพียง Clarion เท่านั้นที่สามารถทำได้ และจะเปิดตัวแบรนด์ใหม่ระดับโลก Clarion ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายที่หลากหลาย เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทัตซูฮิโกะ อิซูมิ ประธานบริษัท

ทัตซูฮิโกะ อิซูมิ ประธานบริษัท

มีผลิตภัณฑ์และบริการใดบ้างที่อยู่ในระหว่างพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับตลาดในอนาคต

แนวทางหลักของบริษัทอยู่ที่อุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับรถยนต์ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าจะมีแนวโน้มเป็นไปในสองทิศทาง ทิศทางแรกคือการขยายขอบเขตของความบันเทิง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา สื่อในรูปแบบต่างๆ มีพัฒนาการอย่างมาก อุปกรณ์ภายในรถจึงต้องพบกับความท้าทายในการจัดสรรพื้นที่ว่างสำหรับสื่อใหม่ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนความต้องการที่หลากหลาย และเป็นเครื่องบ่งชี้บทบาทที่สำคัญของความบันเทิงต่อชีวิตประจำวันของผู้คนได้เป็นอย่างดี Clarion จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านมัลติมีเดียที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ตามสถานการณ์ โดยจัดหาผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตที่ควบคู่ไปกับความบันเทิงได้อย่างลงตัว ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือภายในรถ

แนวโน้มอีกทิศทางหนึ่งคือการก้าวไปสู่ยุค ITS* โดย Clarion กำลังเร่งปรับปรุงเทคโนโลยีกล้อง ซึ่งถือเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของเรา นอกเหนือจากการสร้างความมั่นใจในการมองสิ่งที่อยู่ด้านหลังหรือบริเวณรอบๆ รถแล้ว เรายังจะนำเสนอระบบสนับสนุนความปลอดภัยในการขับขี่ใหม่ๆ ที่ผสมผสานเข้ากับอุปกรณ์ภายในรถได้ อาทิ ระบบนำทางรถพร้อมคำแนะนำในการขับขี่ เช่น การแล่น การเลี้ยว และการหยุด แนวโน้มทั้งสองทิศทางนี้จะเป็นแนวทางให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความสุขรูปแบบใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ดังสโลแกนแบรนด์ Clarion ที่ว่า “Clarion H.M.I.”

*ITS (Intelligent Transport System)

คือระบบขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและช่วยให้การจราจรเป็นไปอย่างราบรื่น

มาตรการด้าน CSR แบบใดที่กลุ่มบริษัท Clarion ใช้ในการดำเนินงาน

จากพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นปัจจัยสำคัญของ CSR (Corporate Social Responsibility – ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท) ทาง Clarion จึงได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทของเราดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือ บริษัทในกลุ่มของเราทั่วโลกต่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ การปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายบริษัทในการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

เราได้คำนึงถึงความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ไม่เคยหยุดนิ่งเสมอมา และพร้อมที่จะก้าวไปในทิศทางเดียวกันนั้น โดยร่วมหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การสร้างความตื่นตัวในหมู่พนักงานอยู่ตลอดเวลาจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินกิจกรรม CSR บรรลุผลสำเร็จลงได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสำคัญกับ CSR อย่างต่อเนื่องในอนาคต

กลับสู่ด้านบนของหน้า