ภาพรวม

 • Clarion Co., Ltd. (Headquarters)

Clarion Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่และศูนย์เทคโนโลยี

ชื่อบริษัท

 • Clarion Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่และศูนย์เทคโนโลยี

 • 7-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-0081, Japan
 • (81)48-601-3700

ที่ทำการหลักที่จดทะเบียน

 • LAND AXIS TOWER 30F
 • 11-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-6030, Japan
 • (81)48-601-3700

วันที่ก่อตั้ง

 • 18 ธันวาคม 1940

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 • 26,100 ล้านเยน

จำนวนหุ้นที่ออก

 • 282,744,185 หุ้น

มูลค่าขายสุทธิ

 • รวมกลุ่ม: 177,288 ล้านเยน
 • (นับจนถึงเดือนมีนาคม 2013)
 • ไม่รวมกลุ่ม: 131,725 ล้านเยน
 • (นับจนถึงเดือนมีนาคม 2013)

พนักงาน

 • รวมกลุ่ม: 9,978 คน
 • (นับจนถึงเดือนมีนาคม 2013)
 • ไม่รวมกลุ่ม: 1,564 คน
 • (นับจนถึงเดือนมีนาคม 2013)(ไม่รวมพนักงานชั่วคราว)

ผลิตภัณฑ์หลัก

 • เครื่องเสียงติดรถยนต์ ระบบนำทางรถ AutoPC ทัศนอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับรถบัส อุปกรณ์สื่อสาร

รายงานประจำปี 2013 ของกลุ่ม Clarion

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ*1

 • Junzo Kawakami

ประธานบริษัท

 • Tatsuhiko Izumi

ผู้อำนวยการ

 • Osamu Numata

ผู้อำนวยการ

 • Yutaka Wakamori

ผู้อำนวยการ

 • Tetsuro Yoshimine

ผู้อำนวยการ

 • Yasuhiko Wada

ผู้อำนวยการ

 • Yasushi Saito

ผู้อำนวยการ*1

 • Yasuhiko Honda

ผู้อำนวยการ*1

 • Masatsugu Shinozaki

ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • Masayuki Kawahara

ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • Katsutoshi Takizawa

ผู้ตรวจสอบบัญชี*2

 • Yoshio Mizuno

ผู้ตรวจสอบบัญชี*2

 • Yasuhiro Sasai

ผู้ตรวจสอบบัญชี*2

 • Yuji Yuasa

*1 Mr. Junzo Kawakami, Mr.Yasuhiko Honda และ Mr. Masatsugu Shinozaki เป็นกรรมการภายนอก

*2 Mr. Yoshio Mizuno, Mr. Yasuhiro Sasai และ Mr. Yuji Yuasa เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2009

บริษัทย่อยหลัก

ในประเทศ

 • Clarion Sales & Marketing Co., Ltd.
 • Clarion Manufacturing and Service Co., Ltd.

ต่างประเทศ

 • Clarion Corporation of America
 • Clarion Europa GmbH
 • Clarion Europe S.A.S.
 • Clarion (H.K.) Industries Co., Ltd.
 • Electronica Clarion, S.A. de C.V.
 • Clarion Hungary Electronics Kft.
 • Dongguan Clarion Orient Electronics Co., Ltd.
 • Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.
 • Clarion (Taiwan) Manufacturing Co., Ltd.
 • Clarion (G.B.) Ltd.

ธนาคารหลัก

 • Resona Bank®
 • Mizuho Corporate Bank®
 • Sumitomo Mitsui Banking Corporation®
 • Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ®

องค์กรที่เป็นสมาชิก

 • Japan Auto-Body Industries Association Inc.

วิธีดูไฟล์ PDF

เมื่อต้องการดูไฟล์แบบ PDF บนเว็บไซต์นี้ คุณต้องติดตั้ง Adobe Acrobat Reader เวอร์ชัน 6.0 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า หรือติดตั้ง Adobe Reader Plugin (ทั้งสองอย่างสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้จากเว็บไซต์ของ Adobe โดยคลิกที่ไอคอน

Acrobat Readerดาวน์โหลด Acrobat Reader

กลับสู่ด้านบนของหน้า