Thailand

ที่มาของชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท “Clarion” มาจากเครื่องดนตรีชิ้นยาวทำจากทองเหลือง ที่ให้เสียงแหลมสูง เริ่มปรากฏเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 14 แบบที่มีท่อลมโค้งเรียกว่าแตร “แคลริอัน” (Clarion) ส่วนแบบที่มีท่อลมตรงเรียกว่า “ทรอมบา” (Tromba) แตรแคลริอันเป็นเครื่องดนตรีที่มีรูปร่างคล้ายกับทรัมเป็ตในปัจจุบัน แต่ขนาดของลำโพงจะเล็กกว่าและมีผนังท่อลมหนากว่า ปากเป่ามีน้ำหนักมาก และเชื่อกันว่าแตรแคลริอันให้เสียงที่สมดุลกว่าเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ

ชื่อนี้จึงได้รับเลือกเพื่อแสดงให้เห็นว่า Clarion มีความเกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างใกล้ชิด

ชื่อบริษัท “Clarion” มาจากเครื่องดนตรีชิ้นยาวทำจากทองเหลือง ที่ให้เสียงแหลมสูง เริ่มปรากฏเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 14 แบบที่มีท่อลมโค้งเรียกว่าแตร “แคลริอัน” (Clarion) ส่วนแบบที่มีท่อลมตรงเรียกว่า “ทรอมบา” (Tromba) แตรแคลริอันเป็นเครื่องดนตรีที่มีรูปร่างคล้ายกับทรัมเป็ตในปัจจุบัน แต่ขนาดของลำโพงจะเล็กกว่าและมีผนังท่อลมหนากว่า ปากเป่ามีน้ำหนักมาก และเชื่อกันว่าแตรแคลริอันให้เสียงที่สมดุลกว่าเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ 
ชื่อนี้จึงได้รับเลือกเพื่อแสดงให้เห็นว่า Clarion มีความเกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างใกล้ชิด

กลับสู่ด้านบนของหน้า