OEM

การร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Clarion ได้สั่งสมประสบการณ์ความรู้ในการผลิตชิ้นส่วน OEM ไว้มากมาย จึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับคู่ค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า

กลับสู่ด้านบนของหน้า