Thailand

แนะนำธุรกิจของเรา

นำเสนอคุณภาพแบบ Clarion สู่ระดับโลก ด้วยเครือข่ายผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่โยงใยกันอย่างแข็งแกร่ง

ระบบนำทางรถที่มีฟังก์ชัน AV ในตัวและฮาร์ดดิสก์ กำลังเป็นที่จับตามองจากคุณสมบัติการใช้งานอันทันสมัย และการเปิดตัวสู่ตลาดทั่วโลก หลังจากได้รับความนิยมอย่างสูงมาแล้วในประเทศญี่ปุ่นในฐานะเทอร์มินัลข้อมูลภายในรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ AV อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่น iPod®*

ระบบนำทางอัตโนมัติสำหรับรถบัสประจำทาง ตลอดจนระบบสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่พร้อมกล้อง CCD

เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในระดับต่างๆ ให้เลือก ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นส่วน (OEM) สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำหรับหลังการจำหน่าย (After-market) ด้วยบริการที่รวดเร็วและทันต่อยุคสมัย ผ่านเครือข่ายทั่วโลกของ Clarion ผู้มีส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและการบริการ

กลับสู่ด้านบนของหน้า