การสื่อสารทางสังคม

การกระชับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วโลกผ่านความช่วยเหลือทางสังคมในระดับต่างๆ

Clarion มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและในประเทศอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา โครงการรณรงค์ปลูกป่า และการสนับสนุนการบริจาคโลหิต เป็นต้น

กิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น

การสนับสนุนการเยี่ยมชมโรงงานและกิจกรรมทางการศึกษา

ในโตโฮกุเชิญนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัยให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต ทั้งยังสนับสนุนการศึกษาของเด็กเหล่านี้อย่างจริงจังในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในปีงบประมาณ 2005 บริษัทได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น 100 คนจากโกริยามา เมืองฟุกุชิมาใน “การเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน”ของโรงงาน และยังได้เชิญผู้คนกลุ่มต่างๆ จากชุมชนโดยรอบให้เข้าร่วมในการเยี่ยมชมดังกล่าวด้วย กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เราสร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง

ในโตโฮกุเชิญนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัยให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต ทั้งยังสนับสนุนการศึกษาของเด็กเหล่านี้อย่างจริงจังในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในปีงบประมาณ 2005 บริษัทได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น 100 คนจากโกริยามา เมืองฟุกุชิมาใน “การเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน”ของโรงงาน และยังได้เชิญผู้คนกลุ่มต่างๆ จากชุมชนโดยรอบให้เข้าร่วมในการเยี่ยมชมดังกล่าวด้วย กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เราสร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง

ความร่วมมือในโครงการรณรงค์บริจาคโลหิต

สำนักงานใหญ่ของเราที่โตโฮกุให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตเป็นประจำ เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน ในปีงบประมาณ 2005 พนักงานจำนวนมากเข้าร่วมโครงการนี้ และรอคอยที่จะเข้าร่วมอีกในอนาคตอย่างกระตือรือร้น

สำนักงานใหญ่ของเราที่โตโฮกุให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตเป็นประจำ เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน ในปีงบประมาณ 2005 พนักงานจำนวนมากเข้าร่วมโครงการนี้ และรอคอยที่จะเข้าร่วมอีกในอนาคตอย่างกระตือรือร้น

ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่า

สำหรับกิจกรรมการปลูกป่า สำนักงาน Clarion ในโตโฮกุเข้าร่วมการปลูกต้นด็อกวู้ดทุกปี

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศปากีสถาน

Clarion รณรงค์ให้มีการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศปากีสถาน Clarion ได้สมทบทุนเพิ่มเติมจากจำนวนเงินที่พนักงานของกลุ่มบริษัทภายในประเทศสามารถรวบรวมได้ และนำไปร่วมสมทบทุนกับชมรมกาชาดญี่ปุ่นเพื่อบำรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ความสะอาดภายในท้องที่

นอกเหนือจากการทำความสะอาดบริเวณรอบโรงงานและสำนักงานแต่ละแห่งแล้ว เรายังร่วมสนับสนุนการรณรงค์เรื่องความสะอาดกับหน่วยงานรัฐภายในท้องที่ และให้ความช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยสำนึกในหน้าที่ของสมาชิกผู้หนึ่งในชุมชน

นอกเหนือจากการทำความสะอาดบริเวณรอบโรงงานและสำนักงานแต่ละแห่งแล้ว เรายังร่วมสนับสนุนการรณรงค์เรื่องความสะอาดกับหน่วยงานรัฐภายในท้องที่ และให้ความช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยสำนึกในหน้าที่ของสมาชิกผู้หนึ่งในชุมชน

กลับสู่ด้านบนของหน้า