Slovakia

Návod na aktualizovanie softvéru NX502E (pre operačný systém)

1. Príprava

1-1. Budete potrebovať prázdnu pamäťovú kartu MicroSD s kapacitou viac ako 64 MB.

PRE TÚTO AKTUALIZÁCIU NEPOUŽÍVAJTE NAVIGAČNÚ pamäťovú kartu MicroSD!!

1-2. Z webovej stránky si prevezmite súbor „NX502E_OS.zip“ a uložte do počítača.

■NX502E_OS.zip (22.4MB)

 

1.3. Po skončení preberania bude potrebné pomocou aplikácie WinZip dekomprimovať súbor „NX502E_OS.zip“(http://www.winzip.com/downwz.htm )

Rozbaľte nasledujúci súbor a potom ho skopírujte na prázdnu pamäťovú kartu MicroSD.

Súbory: Image.bin, CSUPDATE.HK

2. Aktualizácia

2-1. Zariadenie NX502E vypnite.

2-2. Vyberte navigačnú pamäťovú kartu MicroSD, ktorá je práve vložená.

Poznámka: Na pamäťovej karte MicroSD sú uložené parametre navigačnej mapy. Dávajte pozor, aby sa táto pamäťová karta MicroSD nestratila alebo nedala na nesprávne miesto.

2-3. Pamäťovú kartu MicroSD pripravenú v kroku č. 1-3 vložte do slotu pre pamäťovú kartu MicroSD.

2-4. Zariadenie NX502E zapnite. Teraz sa automaticky spustí aktualizácia softvéru.

Kým nebude dokončená aktualizácia, zariadenie NX502R neodpájajte, neprerušujte spojene ani nevypínajte.

Vykonanie tejto časti aktualizácie bude trvať asi jednu minútu.

2-5. Po vykonaní aktualizácie softvéru sa zariadenie NX502E automaticky reštartuje.

2-6. Vyberte pamäťovú kartu MicroSD, ktorá obsahuje aktualizáciu softvéru pripravenú podľa kroku č. 1-3.

2-7. Znovu vložte navigačnú kartu MicroSD, ktorá bola odstránená v kroku č. 2-2.

2-8. Reštartujte zariadenie NX502E.

3. Potvrďte výsledok

3-1. Keď je zariadenie NX502E zapnuté, stlačte tlačidlo HLAVNÁ PONUKA, ktoré sa nachádza v ľavom hornom rohu NX502E.

3-2. V hlavnej ponuke vyberte možnosť „Nastavenia“.

2-3. Vyberte možnosť „Verzia“.

3-4. Prosím potvrďte, že nasledujúca verzia softvéru je úspešne aktualizovaná.

OS

  • PA01-V2.02.0038.13.15R7

Ak sú verzie vášho softvéru rovnaké, potom je aktualizácia úspešne vykonaná.

Naspäť na začiatok stránky