Slovakia

MAX973HD / MAX983HD Skins

1. Přehled

Funkce Skin change vám umožňuje změnit vzhled (design) MAX973HD jako tapetu. Další data se vzhledy jsou k dispozici na „www.clarion.com“.

2. Stáhněte data se vzhledy

2.1. Zkontrolujte verzi systému

Existují 2 typy dat se vzhledy podle verze systému MAX973HD. Než data stáhnete, zkontrolujte prosím verzi podle následujícího postupu.

1. Stiskněte „General“

1. Stiskněte „General“

2. Přejděte na 3. stránku

2. Přejděte na 3. stránku

3. Stiskněte „Info“.

3. Stiskněte „Info“.

4. Zkontrolujte verzi systému

4. Zkontrolujte verzi systému

2.2. Stáhněte data se vzhledy

3. Zkopírování dat

Rozbalte data se vzhledy

Veškerá data se vzhledy jsou zkomprimována v souborech zip a musíte je rozbalit na vašem počítači ještě předtím, než je zkopírujete na kartu SD.

<b>Rozbalte data se vzhledy</b>
Veškerá data se vzhledy jsou zkomprimována v souborech zip a musíte je rozbalit na vašem počítači ještě předtím, než je zkopírujete na kartu SD.

Zkopírujte data se vzhledy na kartu SD

Data se vzhledy se dekomprimují v adresáři „SkinChange“, který obsahuje jeden adresář a 4 soubory. Prosím zkopírujte jej do kořenového adresáře (adresáře nejvyšší úrovně) na vaší kartě SD.

* Adresář „SkinChange“ musí být zkopírován do kořenového adresáře paměti zařízení v podobě SD karty.

* Neměňte strukturu souborů. Pokud změníte strukturu souborů, formát souborů nebo názvy souborů, potřebná data nebudou k dispozici.

[Struktura souborů]

SkinChange

 →003 or 004

  →bmp_bgimg_mylist.bmz

  →bmp_skin_icon.bmp

  →readme.txt

  →Substance.skn

<b>Zkopírujte data se vzhledy na kartu SD</b>
Data se vzhledy se dekomprimují v adresáři „SkinChange“, který obsahuje jeden adresář a 4 soubory. Prosím zkopírujte jej do kořenového adresáře (adresáře nejvyšší úrovně) na vaší kartě SD.
* Adresář „SkinChange“ musí být zkopírován do kořenového adresáře paměti zařízení v podobě SD karty.
* Neměňte strukturu souborů. Pokud změníte strukturu souborů, formát souborů nebo názvy souborů, potřebná data nebudou k dispozici.

<b>[Struktura souborů]</b>
SkinChange
 →003 or 004
  →bmp_bgimg_mylist.bmz
  →bmp_skin_icon.bmp
  →readme.txt
  →Substance.skn

4. Nainstalujte data se vzhledy

a) Zapněte zapalování vozu.

b) Po spuštění AV navigačního systému otevřete čelní panel.

c) Vložte kartu SD do AV navigačního systému.

d) Nainstalujte data se vzhledy podle následujícího postupu.

1. Stiskněte „Next page“

1. Stiskněte „Next page“

2. Stiskněte „Import Data“

2. Stiskněte „Import Data“

3. Stiskněte „Import“

3. Stiskněte „Import“

4. Vyberte vzhled.

4. Vyberte vzhled.

Naspäť na začiatok stránky