Aktualizácia softvéru zariadení CZ302E, EG a ER

Tento softvér rieši nasledujúce problémy:

*problémy pri pripájaní prostredníctvom rozhrania Bluetooth,

*problémy s hlasitosťou po pripojení zariadení iPod a iPhone.

UPOZORNENIE

*Pred spustením aktualizácie skontrolujte verziu softvéru jednotky.

Pozrite si časť 3. Kontrola výsledku, ktorá je uvedená nižšie.

Ak používate softvér uvedený nižšie, nemusíte jednotku aktualizovať.

・Ak je verzia softvéru VM-0322-1E a VS-0100.

Ak je verzia softvéru jednotky napríklad VM-0116-1E, musíte ho aktualizovať pomocou súboru CZ302EMCU.BIN.

Ak je verzia softvéru jednotky VM-0322-1E, nemusíte softvér aktualizovať.

*Počas aktualizácie NEVYPÍNAJTE jednotku.

*Počas aktualizácie nepoužívajte jednotku.

*Pri aktualizácii sa z pamäte jednotky vymažú predvolené rozhlasové frekvencie, nastavenia zvuku a úpravy nastavení.

Skôr než spustíte aktualizáciu, poznačte si všetky nastavenia uložené v pamäti.

1. Príprava

1.1. Prevzatie

Prevezmite súbor update_tool for CZ302E.zip.

Súbor je skomprimovaným archívom ZIP a pred skopírovaním do pamäťového zariadenia USB ho musíte dekomprimovať v počítači.

■ update_tool for CZ302E.zip

Po dekomprimovaní tohto súboru sa v priečinku update_tool for CZ302E zobrazí päť súborov.

*CZ302EMCU.BIN (193kB)

*CDROM.bin (604kB)

*boot.bin (35kB), updater.plf (143kB), firmware.plf(1,615kB)

 

2. Aktualizácia

1) Do prázdneho pamäťového zariadenia USB skopírujte z počítača súbor CDROM.bin.

2) Po ZAPNUTÍ jednotky vložte pamäťové zariadenie USB do otvoru USB na jednotke. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie SERVO UPG.

3) Počkajte a NEVYPÍNAJTE jednotku, kým sa automaticky neobnovia jej nastavenia.

4) Vyberte pamäťové zariadenie USB z jednotky. Odstráňte všetky súbory uložené v pamäťovom zariadení USB.

5) ZAPNITE A VYPNITE jednotku.

6) Do prázdneho pamäťového zariadenia USB skopírujte z počítača súbor CZ302EMCU.BIN.

7) Po ZAPNUTÍ jednotky vložte pamäťové zariadenie USB do otvoru USB na jednotke. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie MCU UPG.

8) Počkajte a NEVYPÍNAJTE jednotku, kým sa jej režim automaticky nezmení na režim rádia.

9) Aktualizácia sa dokončila. Skontrolujte verziu softvéru jednotky.

10) Do prázdneho pamäťového zariadenia USB skopírujte z počítača súbory boot.bin, updater.plf a firmware.plf.

11) Po ZAPNUTÍ jednotky vložte pamäťové zariadenie USB do otvoru USB na jednotke.

Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie FILE1  ***% (*** = 0 až 100).

Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie FILE2  ***% (*** = 0 až 100).

Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie FILE3  ***% (*** = 0 až 100).

12) Počkajte a NEVYPÍNAJTE jednotku, kým sa jej režim automaticky nezmení na režim rádia.

13) Aktualizácia sa dokončila. Skontrolujte verziu softvéru jednotky.

3. Kontrola výsledku

1) Zapnite jednotku.  V režime ladenia stlačte gombík VOL a tlačidlo predvoľby 6.

2) Skontrolujte, či sa zobrazila verzia VM-0322-1E.

3) Vložte ľubovoľný disk CD. V režime CD/MP3 stlačte gombík VOL a tlačidlo predvoľby 6.

4) Skontrolujte, či sa zobrazila verzia VS-0100.

5) Vyberte režim AUX MODE. V režime AUX stlačte gombík VOL a tlačidlo predvoľby 2.

6) Skontrolujte, či sa zobrazila verzia SW01.19.10.

Naspäť na začiatok stránky