Služba prevzatia produktových príručiek

Podmienky používania

Prečítajte si nasledujúce podmienky.

Skôr než začnete používať službu prevzatia produktových príručiek na týchto webových stránkach, musíte súhlasiť s nasledujúcimi podmienkami používania.

Podmienky používania

Majiteľom autorských práv vzťahujúcich sa na produktové príručky na týchto webových stránkach je spoločnosť Clarion Co., Ltd. Neoprávnená ďalšia distribúcia celku alebo jeho častí je zákonom zakázaná. Na osobné nekomerčné používanie si môžete vytlačiť jeden výtlačok.

V niektorých prípadoch sa v balení s výrobkom dodávajú opravy alebo doplnky produktovej príručky, ale nie všetky takéto materiály sa nachádzajú na týchto webových stránkach.

Produktové príručky na týchto stránkach zodpovedajú stavu pri uvedení výrobku na trh. Obsah produktovej príručky sa môže bez upozornenia zmeniť, ak dôjde ku zmenám technických údajov výrobku alebo predpisov a môže sa odlišovať od výrobku alebo produktovej príručky, ktorú vlastníte. Ak existujú rozdiely v technických údajoch výrobku, ktorý vlastníte a produktovou príručkou na týchto stránkach, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa obsahu týchto stránok, obráťte sa na oddelenie služieb pre zákazníkov.

Ak dôjde k revízii produktovej príručky dodávanej spolu so zariadením, na týchto stránkach môže byť bez upozornenia uvedená revidovaná verzia. Produktové príručky na týchto stránkach sa však neaktualizujú pri každej revízii produktových príručiek dodávaných s výrobkami.

Modely, na ktoré odkazujú produktové príručky na týchto stránkach, sa nemusia dať zakúpiť, pretože sa ich výroba mohla skončiť (alebo z iných dôvodov).

Na týchto stránkach nie sú uvedené produktové príručky ku všetkým výrobkom, ktoré spoločnosť Clarion predáva. Ak nemôžete konkrétnu produktovú príručku nájsť, obráťte sa na oddelenie služieb pre zákazníkov a kúpte si ju. V niektorých prípadoch sa produktová príručka nemusí dať zakúpiť z dôvodu ukončenia výroby alebo iných dôvodov.

Tieto produktové príručky sú určené ako referenčné príručky pre zákazníkov, ktorí si kúpili výrobky Clarion a pri ich tvorbe sa predpokladá, že príslušný výrobok bol zakúpený. V niektorých prípadoch nemusí byť spoločnosť Clarion schopná odpovedať na otázky o týchto produktových príručkách od osôb, ktoré si výrobky nekúpili.

Spoločnosť Clarion nezodpovedá za škody vzniknuté používaním alebo nemožnosťou použiť služby na týchto webových stránkach (vrátane škôd spôsobených poškodením údajov, prerušením výroby, stratou obchodných informácií ap.) ani v prípade, že bolo vopred oznámené, že tretej strane môžu vzniknúť tieto škody alebo že môže vzniesť požiadavku na odškodnenie.

Táto služba sa môže ukončiť a jej podmienky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

 

Zobrazenie súborov PDF

Ak chcete zobraziť súbory PDF na týchto webových stránkach, musíte mať v počítači nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader, verzia 6.0 alebo novšia, alebo zásuvný modul Adobe Reader (obidva programy si môžete bezplatne prevziať). Ak v počítači tento softvér nemáte, po kliknutí na túto ikonu si môžete prevziať príslušnú verziu pre váš počítač z webových stránok spoločnosti Adobe.

Acrobat ReaderPrevziať Acrobat Reader

Naspäť na začiatok stránky