Slovakia

2011 – zdrojová jednotka (CZ501E, CZ301E, CZ201E, FZ501E)

Jednotlivé zariadenia iPod, iPhone a iPad sa v nasledujúcom texte nazývajú „iPod“.

Upozornenie týkajúce sa pripojenia

 • Na prehrávanie obrazového obsahu sa vyžaduje kábel CA723 alebo CCA748.
 • Ak chcete zariadenia iPod nano 1G a iPod 5G používať v jednoduchom režime ovládania, najprv ich pripojte pomocou voliteľného prepojovacieho kábla pre zariadenia iPod a potom nastavte prepínač analógového a digitálneho režimu na analógový režim.
 • Pri používaní sa nevyskytuje žiaden problém, kým sa nezobrazia nasledujúce poznámky „This accessory is not the most adapted“ (Toto príslušenstvo nie je najspôsobilejšie) alebo „Please confirm the iPod“ (Skontrolujte zariadenie iPod).
 • Pri používaní krytu zariadenia iPod sa pripojenie môže líšiť.
 • Video nemožno zobraziť na prístroji v jednoduchom režime ovládania.

Y (Áno): Dostupné

N (Nie): Nedostupné

Ďalšie upozornenia

 • Jednoduchý režim ovládania je dostupný pre multimediálne zdrojové jednotky 2011 okrem zariadení VX401E a VZ401E.
 • Funkcia PICTURE (OBRAZ) nie je dostupná pre všetky modely.
 • Môžete prehrávať súbory zvukovej knihy, ale nemôžete nastaviť rýchlosť čítania.
 • Ak počas prehrávania obrazu vypnete adaptívny tempomat, prehrávanie sa neobnoví od bodu, kedy sa zastavilo.
 • Ak príslušný znak nemožno zobraziť, počas prehrávania zvuku alebo navigácie sa zobrazí znak * alebo skreslený znak.
 • Nepodporuje funkciu iPod Shuffle (funkcia ovládania zariadenia iPod).

Ako postupovať, ak je zariadenie nestabilné

Kompatibilita so zariadením iPod závisí od softvéru zariadenia iPod. Nestabilitu môže spôsobovať nastavenie alebo verzia softvéru zariadenia iPod, prípadne pripojenie počas hrania náročných hier.

Ak je zariadenie nestabilné, vyskúšajte nasledujúce spôsoby.

1. Skontrolujte, či sa dá súbor v zariadení iPod normálne prehrať bez vytvorenia pripojenia.
2. Nechajte zariadenie iPod prehrať (alebo pozastaviť) súbor bez vytvorenia pripojenia. Skontrolujte, či sa po pripojení prehráva súbor v zariadení iPod normálne.
3. Ak je zariadenie iPod naďalej nestabilné, pred pripojením niekoľkokrát obnovte jeho nastavenia. Alebo vypnite a zapnite adaptívny tempomat.

Naspäť na začiatok stránky