Slovakia

Multimediálna zdrojová jednotka 2009 (VX709E,VZ709E,VZ509E)

  • Režim jednoduchého ovládania je k dispozícii iba pre model VZ509E.
  • Ak chcete používať jednoduchý režim ovládania s iPod nano 1G a iPod 5G, je potrebné, aby ste najskôr pripojili iPod pomocou voliteľného pripájacieho kábla pre iPod a potom nastavili analógový/digitálny spínač na analógový.

*1 Chyba 3 (chyba načítania) sa vyskytne, ak je tlačidlo FF (rýchle pretáčanie dopredu) alebo FB (rýchle pretáčanie dozadu) stlačené na začiatku alebo na konci skladby.
Ak sa tak stane, uvoľnite tlačidlo.

*2 CCA723 alebo CCA748 sú vybavené na prehrávanie obsahu videa.

*3 Obsah videa sa nedá ovládať pomocou dotykového displeja hlavnej jednotky.

*4 Obrázky alebo videá sa nedajú zobraziť.

*5 Chyba 5 (chyba identifikácie USB) sa môže vyskytnúť pri naštartovaní motora alebo po zapnutí a vypnutí klimatizácie počas pripojenia. Problém vyriešite resetovaním iPodu.

*6 Pri skladbách s titulmi v čínskom jazyku sa môže displej vypnúť a môže byť nastavený režim pozastavenia, ak je titul vybraný z MENU (PONUKA) -> PLAYLIST (ZOZNAM SKLADIEB).

*7 „On-The-Go“ zoznam skladieb sa nedá prehrať. Dajú sa prehrať po synchronizácii s iTunes.

*8 Počas pripojenia s výrobkami spoločnosti Clarion sa na displeji iPodu zobrazí „Accessary Connected (Pripojený účastník)“.

*9 Zoznamy skladieb sa nemusia dať prehrať. Obnovte, prosím, pripojenie iPodu.

*10 Pred pripojením výrobkov spoločnosti Clarion iPod zastavte.

*11 Inteligentné zoznamy skladieb nie sú podporované.

*12 Funkcia „Trick Play (Prehrávanie trikov)“ nemusí fungovať.

*13 Video nie je k dispozícii, pretože tlačidlo „Video“ nie je zobrazené na výrobkoch spoločnosti Clarion.

*14 Prehrávanie videa nie je k dispozícii.

*15 Funkcie opakovania a náhodného prehrávania nemusia fungovať.

*16 Pri zobrazovaní iných písmen a čísel ako anglických existujú obmedzenia. V takom prípade sa zobrazí „*“.

*17 Režim jednoduchého ovládania nie je k dispozícii.

*18 Ak je pripojený počas hrania hier alebo počas zmiešania všetkého s maximálnym počtom piesní, môže byť nestabilný.
Ak je nestabilný, vypnite, prosím, motor a spustite ho opätovne. Ak displej iPodu zamrzol, resetujte iPod opätovne, prosím.

*19 Podľa situácie používania sa môže vyskytnúť prípad, že displej nie je správny.

*20 Nepodporuje funkciu prehrávania videa/televíznych programov/filmu/iné funkcie videa. Používajte, prosím, iba režim hudby.

*21 Nepodporuje nabíjanie batérie.

*22 Vyžaduje sa CCUIPOD2.

*23 Vyžaduje sa CCUIPOD3.

*24 Vyžaduje sa EA1251B.

*25 CCA723 alebo CCA748 sú vybavené na prehrávanie obsahu videa. K dispozícii však nie je výstup zvuku.

* Funkcia PICTURE nie je dostupná pre všetky modely.

Naspäť na začiatok stránky